David 聽到可可咁講, 「咁樣呀....」 但為求拮嘢, 而且只要影張相比可可就以為有機會可以去開人地個罐頭仔, David 果然真係豁咗出去就應承可可, 可可比咗個電話號碼 David send 相之後, 跟住 David 就急急腳咁跑入男廁之內準備影相。
 
入咗廁格之後內  David 即刻除褲就將佢份已經硬到起哂筋嘅陽物挖出, 影相過後, David 跟住就再 send 咗啲相黎比可可睇, 可可收到 David 呢張大特寫之後, 妖, 影得又黑, 條嘢又係同個人一樣都係咁肉酸, 啲角度又求其, 又見唔到個人樣。
 
可可又再收到 David 嘅訊息, “點呀? O 唔 OK 呀?” 可可覆番 David, “Size 都 ok 架, 但不過又見唔倒你個樣, 我點知呢張係唔係啲網圖黎喎?”
 
David 睇到可可嘅回覆之後, 跟住就有啲興奮咁再黎多張低炒向上咁影埋自己個樣, David 依起棚牙再 V 字手勢咁影完之後, 跟住又再火速地 send 番比可可睇, “嗱, 堅係我黎架!”
 
可可收到呢張有條黑影打斜佔咗張相一半嘅David 靚仔肉腸照, 跟住可可就將呢兩張相 send 咗去洛儀同 Carrie 個 whatsapp 群組度。
 


“喂, David ar 緊我屌呀, 我而家玩緊佢要佢影啲相黎比我睇吓啱唔啱 size 先呀!”
 
無幾耐之後 Carrie 就回覆番可可, “喂正呀, 叫佢影多幾張唔同角度黎先啦, 等我一陣幫佢擺上啲基佬網度 sell 吓搵外快嘞” 洛儀又回覆可可, “好喎, 話唔定一陣比佢紅埋做咗菊花精嘅 KOL 添呀”
 
可可睇完之後笑到碌地, 跟住佢就再 send message 同 David 講, “好正呀, 睇到我濕哂嘞, 但你可唔可以再影多幾張唔同角度嘅相黎比我睇吓添呀?”
 
廁格內嘅 David 見到可可咁嘅回覆之後, 即時 high 到成隻金鴨上身咁, 見佢又扭腰又棟腳, 一陣又趴牆又坐塔咁瘋狂自拍住, 可可收到堆相之後已經笑到肚痛, 跟住佢好快又再將啲相 send 哂去個 group 度比 Carrie 一陣去做嘢。
 
搞掂之後可可再覆番 David, “好正呀, 不過剛剛收到個壞消息, 就係我姨媽啱啱黎咗, 係真嘅姨媽呀, 佢響加拿大番咗黎香港, 呀媽叫我收工之後要快啲番屋企同佢見面食餐飯喎, 所以唔好意思呀, 我今晚真係唔可以同你食飯睇戲宵夜同直落嘞!”
 


收工之後, 可可一個人正響街度四圍咁盪住, 正在店舖玻璃櫥窗凝望緊嘅時候, 電話突然響起訊息提示, 可可望吓個電話之後, 哦, 咩原來係前幾年舊公司個上司, 亦即係曾經同可可響埋過一段短時間嘅梁生 Michael 黎喎。
 
Michael 響訊息度咁話, “可可, 有空見面食餐飯聚舊可以嗎?” 可可暗嘆正無人陪嘅時候, 跟住手指正在快速地回覆住 Michael, "好耐無見, 剛巧今晚一個人無節目, 那麼我們會在那裏見面才好?"
 
半個鐘頭之後, 可可終於都響朗豪坊嘅正門前, 再次見番呢個幾年都無見過嘅舊公司上司兼前度短暫男友 Michael 嘞。
 
「可可……」「Michael……」
 
一把依然沉厚而帶住磁性嘅聲線, 而面上就依舊俊朗非凡嘅 Michael, 但見 Michael 望住正雙手翹後迎緊上前嘅可可之後就講, 「喂, 無見幾年啫, 頂, 做咩妳好似比起以前仲靚左咁嘅? 妳係咪走咗去韓國度整容同隆胸呀?」
 


可可喵一喵咀就話, 「嘩, 你好叻呀, 咁都比你睇得出呀, 點啫? 我整到咁樣靚唔靚呀?」
 
二人寒暄一番過後, 跟住兩個就去左附近一間氣氛極度羅曼蒂克嘅餐廳之內食晚飯。