Leo 摷完倚玲胯下一輪之後, 跟住Leo 就好粗暴咁將倚玲個身擰轉趴低, 短裙已被用力扯起, 底褲亦經已成條扯住落黎, Leo 望住倚玲正蹺起住嘅 pat pat, 唔, 個躉果然又真係幾誘人同圓潤咁喎。
 
Leo開始鬆緊自己條皮帶, 西褲同底褲亦已經褪落到大脾之處, 胯下嘅鐵柱正硬得發紫, 而 Leo 就開始手握住硬物正用力擠入倚玲嘅股溝之內。
 
兩腿緊隨被 Leo 用腳擠開, 胯下之處經已一灠無遺, Leo 邊用柱頭黎磨住倚玲度縫罅, 但望見倚玲呢度看似稚嫩嘅入口之處, 心中正暗喜地響觀感上簡直就同佢玩開果啲咩女明星就真係差天共地, 一種有啲純潔同乾淨嘅感覺, 諗到呢度, Leo 就已經忍唔住地要準備提棍上馬。
 
一吓突然用力嘅挺腰動作, 長長嘅硬棍就已經粗暴地攻佔住倚玲嘅身體之內, 狹窄嘅感覺令 Leo 開始發哂狂咁發動住猛烈嘅攻勢, Leo 責落倚玲嘅背脊度, 跟住雙手就再伸入裙內兜住響倚玲嘅胸前之處, 胸圍已被推高, 兩團胸肉亦正被 Leo 用力亂摸住之中。
 
下身繼續用力地一吓一吓咁推撞入倚玲嘅體內深處, 而倚玲就已哭成哭人一樣, 「嗚...嗚…嗚…嗚…」 疼痛, 漲滿同難受嘅感覺令到倚玲正喊到死去活來, 從來一心只想努力做好工作嘅本份, 但就估唔到升職背後原來 Leo 係另有目的, 但殘酷嘅事實已經正在發生緊, 無助嘅倚玲亦唯有盼望惡夢可以快啲完結就好嘞。
 


Leo 繼續搖曳住身前嘅倚玲係咁啪啪住佢, 窄窄嘅通道令到 Leo舒服到死, 望住身前正被迫就範住嘅倚玲, 興奮嘅心情令到 Leo 突然響深處一吓爆發, 繼而濃精灑遍響倚玲嘅子宮位置之處。
 
倚玲知道已經受辱完畢, 但被中出嘅感覺就再令到倚玲嘅傷害更為加深, 隨住硬物離開之後, 污垢亦隨即響已紅腫嘅私處之內倒流住出黎, 倚玲呢一刻嘅心情簡直就可以用痛不欲生黎形容, 「嗚...嗚…嗚…嗚…」
 
完事之後, Leo 正沉沉咁同倚玲再講, 「入去呢個廁所度洗番乾淨佢, 一陣唔該妳喊飽之後先至好行番出去, 呢啲事我唔想比出面嘅人知道, 一陣費事啲人又會再響我背後度講我呢樣話我果樣呀!」
 
過咗一排, 呢日下晝食 lunch 時份, 幾條擦鞋仔正響升降機內高談闊論。
 
Richard : 「喂, Leo 又出咗部 Tesla model 3, 條友使錢果然真係好似燒銀紙咁過癮喎!」
 


Kenneth : 「唓, 濕碎啦, 咪又當係公司車咁出數, 慘得過人哋老豆公司大把呀!」
 
Tommy : 「唉, 唔恨得咁多架嘞, 鬼叫你同我都無咁嘅老豆咩, 呀係呢, 條二世祖話聽朝要上深圳去睇何標間廠值唔值得接咗去喎, 哈哈哈, 條友就真係 on 9 到無輪, 呢條喪標出哂名有好嘢都攬到實黎自己做啦, 而家佢比上面啲勞動合同法搞到揹住一大班無用伙記甩唔倒身….
 
但難得而家又比佢坤到 Leo呢條 on 9 仔, 而且條 on 9 仔仲話有興趣接佢間嘢黎做, 所以呢鑊最好係條 on 9 仔落倒搭, 跟住就睇佢又點去敗敢老豆啲身家就過癮嘞!」
 
升降機到咗樓下大堂, lift 門開咗, 眾人正魚貫地行出 lift 外, 但臨尾正有一人緊隨獨自緩緩地步出, 跟住大堂就已經有人同佢揮住手就嗌, 「喂可可, 快啲啦, 佢哋行哂去攞位先嘞!」
 
飯後, 可可等人正行緊番公司嘅時候, 差唔多就到公司大樓之前, 可可突然就同 Carrie 洛儀佢哋講, 「喂, 我有啲嘢要買, 妳哋搭 lift 番上去先啦!」
 


講完, 可可就自己行去些粉諗住買番包 Panadol 黎傍身, 遠處正有一個好面善嘅人咬住口煙咁迎面而黎, 可可再望真啲, 原來係 Leo 黎喎, 可可見倒 Leo 之後, 跟住突然佢就諗番起食飯前響升降機內聽倒 Tommy 佢哋嘅一番對話。
 
可可呆企住響街度, 而 Leo 好快亦已經行到可可嘅身旁經過, 一吓就連可可自己都唔知點解嘅衝動,令到可可突然衝口而出就嗌住, 「仇生…..」
 
Leo 擰轉個頭望咗可可一眼, 但見佢正面無表情咁諗住唔理可可就繼續前行嘅時候, 可可跟住又再嗌咗 Leo 一聲, 「仇生, 我….有啲嘢想同你講!」