DSE幻想校園花生區》(六)

 超人:開學喇!
阿鼎:我知... ...
卓龍:我哋係中學生,日日返八點,關「碧藍之海」咩事呀?
超人:我睇完呢套嘢之後,次次換衫時都諗起首OP!好想成件衫掉出窗外!
德哥:我想啲女仔咁做唧。
卓龍:咪癲喇。
超人:如果德哥你夠膽咁做,我就陪你一齊癲!

德哥二話不說,將阿鼎換出來的褲拋出房外。

阿鼎:搞咩呀!

超人見狀,已經虎視眈眈著卓龍的褲。

卓龍:你咪嚟呀,我掉你落樓架... ...

(暑假的動畫餘悸)


已有 0 人追稿