Joe第一個來到查看Kelly的情況,同樣是先探下鼻息再按在她的頸上查看脈搏,我和軒非常緊張地警戒着四周,同時也不時望向Joe留意最新情況,擔心 着Kelly的傷勢。而Suki則由剛剛奔跑時的大聲哭泣變為無助的飲泣並緊緊的捉着我的風褸衫尾以尋求一點依靠和安全感。

軒:「發生咩事?」

我:「我地俾野偷襲!首先係Kelly之後到我然後係May。」

Suki哭着:「我…我都俾野推跌咗,係咩黎㗎?」

我:「唔知,佢地好似識隱形咁…不過我打中咗佢一下,佢好腍同好重㗎!」

Joe:「但聽啲聲好似好輕咁㗎喎,你肯定?」

我:「我肯定!同埋佢地都受白光影響。」

軒:「點解?」

我:「因為佢地唔係對住我會害嚟打,似乎係亂咁打。」

軒皺着眉:「有隱形既能力,又唔隱藏腳步聲,偷襲但又冇殺人既能力,完全矛盾,仲有神祕既白光…咩事?咩目的?」

大家靜下來思考着敵人的目的,它們在隱形的絕對優勢下,為何仍要這樣的偷襲?時機、地點也不太有利。而偷襲的目的又不像是要人性命。難道只是在於折磨我們嗎?還是有其他恐怖驚人的目的?我們就像被人玩弄於股掌之中一樣無助,只能默默的等待命運的到來。

Joe掛上憂慮的微笑:「Kelly應該係暈咗,似乎冇咩事。」

大家都鬆一口氣,暫時沒有人命傷亡已經很幸運了。但何時又會出現鬼怪?經歷了商場關燈的黑暗和不明的神秘白光後,還有什麼詭異的東西等待着我們?現在這世界裏,除了紅眼黑影和隱形怪外,還有什麼鬼怪?

突然Suki興奮地說:「會唔會係耶穌幫咗我地?啲白光係佢用嚟消滅嗰啲鬼怪既!」

如果是耶穌,為何不直接送我們回家?

Joe亦發表意見:「嗰啲會唔會係哩度既生物,白光係哩度既自然現象?」

他認為這裏是一個異世界或者不是我們認識的地球嗎?

我亦說出留意到的細節:「你地有冇發現佢地係好齊咁一齊停,會唔會嗰啲係機械聲?而唔係腳步聲?」