"Sry 啊 咁你想點姐。""blk你囉。""你都有男朋友啦 做咩仲lur住佢姐, 不如放過佢啦!"

可能好多年之後,我都唔會忘記係我18歲果陣 ,一個女仔最美好ge花季年華,發生過一件咁特別既事。對方有一個好愛既ex,但佢既自私自利令我成爲左莫明其妙既第三者。

有時,我覺得自己真係好犯賤,佢呃我咁多嘢,令我同ex cool唔到煲,亦講左好多傷我透既野,但愛上佢 ,竟然係一件我不曾後悔既事。

係每個徹枕難眠既夜晚,我不斷問自己:我當初點解要揾佢,唔揾佢就唔會有今時今日既結局。如果知道自己會愛上佢 ,我就唔會用果種方式同佢相處。冇早知,冇 乞E,我唔識讀心術,亦都唔識預知未來,邊個會知自己鍾意左個sp姐。

揾得sp,大家都係playner ,有性冇愛 ,邊個破壞左遊戲規則,昵場game就要end。大家都係逢場作戲,而我,偏偏動左真情,無可救藥咁沉咗船。以下既故仔係我既回憶,完全真人真事,故事既男主人公 ,我會沿用番佢既真名,希望呢位男主人公唔好怪我啦!nsk ,我唔知會唔會再同你見,不過搞到咁僵,相見何苦呢,你,衹能永遠活係18歲既我回憶中。
已有 0 人追稿