「Dan! 你有無搞錯啊? !同你玩下喳嘛!」 

「你...你係Katie!?點解你會係到既?」 
面前這個女生...不, 是女人才對...是我整個中學生涯的暗戀對象, 
直到中五才鼓起勇氣向她表白, 豈料她又要移民美國。 

這樣一別就八年, 大家都各自受過歲月的洗禮, 經歷過高低潮, 在時代洪流中跌跌撞撞地長大, 想不到她還記得我, 看到她現在如此安好, 心頭湧過一絲暖流。 

「我呢半年都要留係香港分區做野, 所以暫時住係酒店。」katie笑說 「唔好啦.....間野好危險架....」由於有點激動,我雙手捉住她雙肩和她面對面,表情非常凝重,可是衝口而出的一刻我已經後悔。 

「危險..??」看到katie已經嚇到有點花容失色 , 我知道如果將真相告訴她後果肯定會不堪設想。

或許是她臉上的一絲愴惶提醒了我, 
現在並不是甚麼敍舊懷緬扮演狗公的時間, 
當務之急是想辦法混進酒店, 找回bliar! 
「哈哈我嚇下你姐.....」我隨口搪塞, 
然後我裝作看手錶, 面帶歉意說:「sorry啊.....我約左個客傾野, 下次再傾啦」 「嗯好啦...我就住3012得閒食個飯聚下啦」Katie笑說, 
她剛才的恐慌霎眼間煙消雲散, 卻沒有離開的意欲. 

既然她還站在原地, 那我唯有先離開這裡一會, 
到附近的7-11買些東西充飢順便好好計劃。 

大部分酒店的停車場的升降機能通往酒店樓層, 
亦是不用經過酒店正門就能進入的方法。 
啊..我似乎忘記停車場入口有保安亭的事實, 我應該如何解釋? 
難道告訴他我碌左個一蚊入黎? 


如果我無記錯, 
香港酒店check in時間一般為下午2點 , 
換言之, 繁忙時段是我混進酒店的大好機會。 


我心中默默盤算著,然後靜靜等待。 

1點55分。 
我趕快用幾口把手上剩餘的7仔三文治咬完, 徑自往酒店停車場方向走去。 
此時有兩架旅遊巴正在準備駛入停車場, 正好遮擋保安員的視線。 
我立即衝進去, 然後貼著石泥牆慢慢走, 拐個彎, 就到地庫, 
地庫停車場面積非常大, 加上燈光昏暗,有點看不到盡頭的感覺。 

我在車海之中胡亂穿插, 周圍掃視, 終於找到升降機門, 
此時升降機樓層顯示器的數字一直下降: 


「5..4..3...2..G....」 
升降機並沒有在大堂停, 而是繼續下降... 
萬一從升降機出來的是酒店職員....我心感不妙, 立即躲進車底.... 

我屏著呼吸, 死死盯著升降機門... 
............. 
一秒兩秒三秒四秒 
......整個停車場靜得只剩下我的心跳聲, 
一定有甚麼地方不對勁卻又說不出口, 究竟是甚麼.....?! 
想到這裡我的心一下收緊...立即雞皮疙瘩..... 

對! 剛才在入口的旅遊巴呢 ?!
 
已有 0 人追稿