「Wuuuu,啊童有咩表示先~」Suki在一旁加把口說。 

「咩事咩事!」啊正問,連帶兄弟們也加入了討論。

 於是Suki便向他們解釋了一遍。 

「哦!咁即係有人要請我地食出Pool飯啦喎。」Marcus說。

 「係咪想食出Pool飯啊?我都想請你食吖,可惜啊童都宜家都未有任何回應啊。」我說。

 大家的目光又再重新落在啊童身上。

 「咩...咩喎,咁至少都嚟個有啲誠意既表白先得㗎...」啊童紅著臉,急忙說。 

「唓~」我們眾人聽到她這樣說後,不約而同地說了聲。 

「唉,即係又要諗點表白...」我說。

 「喂萬浩然,溝女係咁㗎啦,男人老狗成日係到唉聲嘆氣,煩唔煩啲啊你?」Suki說。

 「你點會明...唔係喎,之前話咩識咗個靚仔㗎喎。喂唔好講我住,你同個靚仔發展成點先。」 

「係囉係囉,我都想知喎。」啊童說。 

「吓...個個靚仔啊...」Suki少有的感到害羞。 

「哈,平時成日笑我,宜家輪到你怕醜啦?」啊童說。 

「你地幾個!傾咩野計啊?傾得咁開心?去留堂班慢慢傾好冇?」正當我們說得興起之時,八婆禮大喝,打斷了我們的對話。 

「唔好唔好,Sorry Sorry,唔傾唔傾。」我立即補救,我可不想再去留堂班。 

那天放學後,我們全部人一起去了甜品鋪討論一下去長州玩的安排。 

「咁所以我地邊日去?」啊正問。 

「今個星期六同日?」我提議。 

「唔好啦,星期日會好多人,反正我地嚟緊個個星期五係教師發展日,我地放假,不如我地星期五同六去囉。」啊童說。

 「就咁決定啦,我宜家book㗎啦,兩間房吖嘛係咪呀。」 

「吓得兩間房點扑野啊?」Suki問。 

「Suki姐,放過我地啦好嘛?」我沒好氣地說。 

「你地唔會係諗住玩柏拉圖式愛情掛。野都唔扑?你冇性慾㗎?你唔打飛機㗎?」Suki連珠炮發地問。 

「屌你,咁你食咗個靚仔未啊?問問問!」我忍不住向她「回禮」。 

「吖你講開真係火都嚟,暗示極佢佢都好似冇反應咁。」Suki竟然坦白地說。

 「可能係人既問題喎呢個。」啊童想也沒想就立即衝口而出。

 「係咪想死啊啊童!」說罷Suki雙手無間斷地吱啊童,幸好食物剛好到了,才化解了這危機。 

「鬼叫你玩我地先咩~」啊童在Suki停手後補上一句。 

「我認真㗎喎,你諗唔諗住生個肥肥白白既BB仔比我玩下㗎?」 

「拖都未開始拍講到咁遠做咩啫你,食野啦你!」我說。
跪求大家Follow我既IG: MaanYin05 
已有 0 人追稿