Ch 2 ~ 兩個詭計多端嘅八公 Part 1(連載日期:2021/09/05)

(張韻喬視角)

大家好,我係張韻喬,小妹今年16歲,讀緊Form 5,係呢間學校嘅高材生。雖然我自己平時都會用好多時間溫習,根本一啲都唔怕quiz。

但係呢個作者居然用quiz黎同我班同學開玩笑,相信你係作為學生黨嘅話,大家應該都想打死佢啦係咪?

好啦,已經講遠咗啦。喺聽到好朋友頭先咁樣同我求救法,相信平時大家都應該冇李家大小姐咁好氣咖啦-,-。

於是喺我心入面就有呢個諗法“死人頭李天殷,明知自己數學唔太得嘅時候,但就偏偏永遠都唔肯聽Mr Ho 講書,然後次次都係要我出手去幫佢,都唔知點解每次要我幫嘅時候,都可以咁大言不慚!”

不過呢,殷殷始終都係有錢人家嘅大小姐,今日唔知聽日事都幾似佢一向嘅處事手法。

但係佢好好彩,因為佢遇到一個一啲都唔貴嘅貴人,即係我,去幫佢。如果唔係我幫佢嘅話,我相信殷殷佢應該連Form 5都未必升到啊。

我呢,不過係一個普通香港家庭中嘅獨生女,住喺北角。喺Form 1嗰年開學之後無耐,我地屋企突然接到呢間所謂“貴族學園”嘅入學邀請信,話留意到我成績好,覺得我可以有更加好嘅發展,於是邀請我轉黎呢度返學。

而且因為學校都有助學金制度,我只要交三分一嘅學費,而且因為成績都唔錯,都會得到學校獎學金,所以最後交嘅學費,都係屋企可以負擔嘅範圍内,我先會喺呢度出現。
 
雖然呢度嘅學費真係離地到幾乎要上到外太空,但呢度嘅環境其實都唔錯咖,學校都提供好多資源同設施去幫助我地學習,地方又夠大。

唯一就係當初由大坑真光轉校嘅時候,要放棄原本一條龍直升上Form 1嘅一班老同學,然後要重新喺呢間學校認識過自己嘅社交圈子。

雖然到依家我都仲有同真光嘅舊同學聯絡,但係過咗咁耐,次數都越黎越少啦,畢竟大家都因為DSE好忙,而且話題有時都唔係太match。
 
初初轉校之後,其實喺呢間學校交朋友都有困難咖。畢竟我出身平民,同學校一班貴族背景嘅人相處,自然會有唔啱channel嘅情況啦。

所以喺一開始嘅時候,大家都好抗拒同我相處,甚至有部分人會排擠同杯葛我,所以我就好難有真心嘅朋友。

但去到後來,我都係因為靠住自己喺學業上邊嘅實力,外加班上都有同學,想主動認識(但其實好多都係想抄我牌)同carry我。

所以再過多一排,我都好快融入呢間學校嘅生活,大家都冇再因為我嘅背景而講説話我聽。

「叮叮、叮叮」
 
正當我好專心聽緊書嘅時候,櫃桶裏面嘅電話響起訊息通知音。

於是拎出電話一睇,原來又係佢搵我,真係好煩呢-,-,都唔明點解過去幾年係都要對我死纏爛打呢?
 
呢個人,叫林俊軒。佢係一個追求咗我好耐嘅其中一個男仔黎,屋企都有一間大型企業,而且聽講有一個好靚嘅家姐。喺Form 1初初轉入黎嘅時候,就已經同佢同班。

不過都要直到Form 4分科之後,我先再同佢同一班。我自己本身就唔係太鍾意佢嘅,不過佢都好鍾意喺IG send msg黎煩住我。
 
應該話,唔知點解,自從黎咗呢間學校之後,一直都有好多男仔想追我,有時候仲覺得如果我繼續留喺真光嘅話,可能就唔會有呢啲煩惱添。

但係都正正因為咁,有部分女同學都對我有戒心,往往喺我後面講一啲流言蜚語,有啲女仔有部分見到我,仲即刻黑埋口面,所以我先話要一排先融入到學校嘅生活。
 
至於佢send咩過黎?不外乎行街、睇戲、食飯、買嘢嗰啲啦。唔知林俊軒今次又想搞咩花臣呢?

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿