Ch 4 ~ 遲到 Part 3(追月夜加更)(連載日期:2021/09/22)

(繼續林俊軒視角)

「我再好鄭重一次同全班各位同學講,唔該自己每日睇住時間做人,唔好再返學遲到。」Ms張喺我返埋位之後繼續講......

「將來大個出到社會,遲到就唔係罰留堂、記缺點咁簡單,可能會令到自己同人地有金錢損失。」

「你地好多同學都係來自做生意嘅家庭,Ms張相信你地父母都會教你地守時嘅重要性。」

「所以大家都唔好再學林俊軒同學咁,如果唔係你地是但一個再遲到嘅話,我都會好似頭先鬧林俊軒同學咁閙你地。好啦大家,我地繼續上堂……」

大家都好靜,而且氣氛都好尷尬。唉,一日都係嗰個張韻喬搞出黎!
 
就喺當我返到埋自己個位,拎返本書出黎上堂嘅時候,我聽到喺張韻喬嗰邊,傳黎有人傾計嘅聲音。
 
哦,原來係方文曦同學同張韻喬講野。我同文曦同學對一對眼,用眼神同對方打過招呼之後,文曦就用一個好擔心嘅語氣,同坐喺後面嘅張韻喬講。

「韻喬呀,今次點算啊?」「嗯?咩點算呀文曦?」張韻喬都唔知係真唔知定假唔知,皆因佢個語氣都真係好cool下。

方文曦於是就話「你睇下軒軒呀,頭先Ms張鬧完佢之後呀,佢嗰兩個酒窩都唔見咗啦,嗚嗚嗚……」

雖然佢咁樣講真係好搞笑,但係唔知點解我唔覺得好笑,可能因為都係唔太鍾意佢吧?
 
順便都喺度介紹一下文曦同學。一直以黎嘅佢都好似一個花癡咁,基本上我喺班房裏面做咩,又或者我自己開心唔開心嘅時候,文曦佢都一定會有反應。

雖然都有幾分姿色,而且平時都算幾傾得埋咁,但好可惜佢唔係我鍾意嘅類型囉,簡單啲講,friendzoned。
 
不過原來文曦仲未講完,繼續同張韻喬講「老實講啦,我覺得Ms 張頭先都唔洗鬧到軒軒咁勁下話?佢只不過先遲到幾分鐘咋喎?」

「哈哈,抵佢死啦!鬼叫佢自己咁冇時間觀念呀?而且遲到就係遲到啦,乜原來有分別咖咩?」張韻喬繼續冷冷咁回應文曦。

不過佢突然間講咗句好爆嘅嘢回文曦,殺咗我一個操手不及......
 
「而且,冇人叫佢今朝唔知醒呢,條花心flirt女王呀,尋晚梗係肯定又唔知同邊個定邊堆女仔講電話,又或者喺度stalk女女IG stalk到三更半夜啦都唔訓啦」

喂!張韻喬你唔好屈得就屈好喎!如果唔係尋晚因為喺度發個同你有關嘅夢,我今日使咁seven仲要畀Ms張當住全班面前黎鬧?
 
「嗚嗚嗚,我唔捨得佢畀Ms張鬧到咁呢」文曦回應道。
 
「車,對住呢啲咁嘅人,唔洗咁上心喎文曦,可能平時佢同你講嘅嘢,都有對住其他女同學講過咖呢?死花心仔點可能冇呀!」

張韻喬佢繼續一邊上堂抄筆記,一路去安慰文曦,順便都繼續攻擊我,真係過分到一個點。同時坐旁邊嘅李天殷喺到喪笑-,-。
 
不過我有個問題係,點解張韻喬會知道我有同好多女同學有聯絡嘅?

唔通我個大計已經……畀其他人發現咗?然後呢個人再通知張韻喬?所以我先一直要唔到佢電話號碼?

嗯,我都係一陣問下禮謙,再叫謙謙喺Signal天殷問下先。
 
同時間張、方二人都冇再繼續佢地嘅對話,但係我見到文曦好似仲係好唔開心咁。

所以作為男仔,我都係Singal一下文曦關心下佢,順便叫佢幫我同張韻喬澄清,我冇亂咁溝女嘅事。

「5A方文曦:放心啦軒軒,一陣間我會幫你同小喬講咖啦      08:50」
「5A方文曦:頭先畀Ms張閙完你有冇唔開心呀?我見到都覺得你慘,希望你冇事啦       08:51」

「5A林俊軒:我冇事,多謝關心,你都唔好唔開心啦,笑返啦!唔係就唔靚女咖啦      08:52」

文曦見到之後就都笑返,呢種女仔真係易氹,其實對於懶嘅男仔,都係一個好嘅選擇,不過班女仔一定會話我好渣。

但係,邊似得好似張韻喬咁,搞咗我幾年搞極都搞唔掂咁,唉。
 
至於張韻喬個死黨天殷呢,就完全冇理我過啦,完全不讀不回咁,都唔知道係咪張韻喬教佢咁樣做嘅。

而且我都喺度懷疑,到底今日嘅天殷,係咪平時我識嗰個黎。

不過,喺上堂嘅時候,唔知點解天殷有時會望去禮謙嗰度,唔通天殷佢……鍾意禮謙?

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿