Ch 8 ~ 逃過一劫的吻 Part 6(連載日期:2021/11/21)

「哎呀小喬、小軒,你地兩個咁快就喺我同禮謙兩隻單身狗面前,喺度打情駡俏啦?咁樣以後喺學校仲得了嘅?」天殷好抵死咁講

「喂呀殷殷呀,你都明知發生咩事啦,你都仲喺度笑埋我一份都有嘅?!」韻喬扁哂嘴咁講,同一時間塊面都已經紅哂

「都唔知呢啲係咩姐妹黎咖囉!?」「哈哈!姐妹就梗係同兄弟一樣,都係相愛相殺咖啦」
 
不過,今日嘅天殷就好似食咗藥咁,同平時比就變得異常興奮,於是又爆多一句話

「定其實小喬你真係鍾意咗小軒呀?係你就認咗佢啦!」

「喂呀!幾時有呀!星期一返到學校打死你呀啦!」韻喬個樣又嬲又無奈咁,成件事就好似好搞笑。

但就喺天殷同韻喬佢地討論得興高采烈嘅時候,一直喺身邊嘅禮謙突然爆出一句非常理性嘅説話

「大家冷靜少少先,雖然我見大家都相殺得好開心。但係,我有啲擔心俊軒媽媽可能會聽到我地講嘅嘢。」

韻喬同天殷聽到打側咗個頭,於是禮謙就繼續解釋「咁係因為依家小軒你媽媽行開咗啫,都唔代表大屋裏面冇其他人聽到嘛,包括小軒你屋企啲工人,點知佢地會唔會向林auntie打小報告咖?」

「所以我覺得,如果可以嘅話,依家我地不如講住其他話題先啦好冇?」

禮謙善意提醒衆人後,衆人都發現到呢個潛藏嘅危機,於是佢地都冇再focus喺今日俊軒同韻喬嘅話題之中,而係佢地又開始平常學校嘅話題,嘻嘻哈哈又講咗半個鐘。

但係正因為呢半個鐘頭,佢地幾個都開始更深嘅認識,包括韻喬同禮謙之間。

就喺同一時間,禮謙自己對韻喬嘅感覺,都開始有少少濃烈。

但係,禮謙都唔知點解,頭先傾計嘅時候,天殷都不停cue自己,而且仲坐得好埋。
 
就喺佢地講得高興嘅時候,譚管家就走入大廳,同佢地四個後生仔女講

「二少爺、張小姐、李小姐、程公子,晚飯已經差唔多預備好啦,麻煩你地幾位可以跟我去飯廳就坐。」

「知道,唔該譚管家」四人一齊回應後,譚管家就帶住四位先去洗手間洗手,之後去到林家大宅嘅飯廳,再指示佢地幾個去指定嘅座位度就座。

而喺飯枱上面,已經有餸菜放咗喺飯枱上面。
 
但去到飯廳嘅時候,韻喬就畀飯廳裏面嘅水晶吊燈深深吸引住。

俊軒見韻喬一直望住盞燈,於是就直接問韻喬「小喬,你好鍾意我地盞水晶吊燈呀?我見你入黎之後就一直望住佢咁嘅?」

畀俊軒發現之後,韻喬就變得非常尷尬,而且又面紅紅咁。不過韻喬都係有少少好奇,所以就好細聲問俊軒

「(唔係呀小軒,不過我見到呢盞燈,就覺得佢好靚,單純欣賞多幾眼啫。不過,咁大盞燈,會唔會好貴咖?)」
 
韻喬畢竟自己出身平凡,佢對於呢啲多數喺電影裏面,先會見到嘅有錢人嘅家居擺設同燈飾,自然會顯得比較好奇

「噢,呢盞燈係當年爸爸喺歐洲訂返黎嘅,又唔係話好貴嘅……」俊軒解釋道

「不過,如果小喬你鍾意嘅話,以後你就可以日日都見到呢盞燈,嘿嘿」俊軒又再講。

但係韻喬都知道俊軒呢句説話嘅意思,於是就好不滿咁話「(邊個話要日日都見到呢盞燈咖?!衰人!!)」然後韻喬又打咗俊軒一下。

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿