Ch 12 ~ 好從實招來啦下 Part 9(連載日期:2022/03/05)

但係,喺另外一邊......

「哈哈哈哈,笑死我啦,哈哈哈哈」天殷不停咁喺度笑「你地兩個真係好好笑,喺電話裏面都要鬥嘴,真係好似一對咁」

「咩……咩一對呀?我都冇同個駁嘴喬喺埋一齊!」俊軒既緊張但又好不滿咁講。

不過天殷都一於少理,繼續喺度恥笑俊軒「怕咩呀!鍾意喬喬咪去追囉,而且軒仔你依家都有小喬電話囉,以後你就可以自己打畀小喬傾計啦。我呢個中間人呢,就終於可以退休啦」
 
「學霸果然係學霸,可以諗到用notes黎打蛇隨棍上之餘,仲可以畀你大滿貫添,今次無憾啦林俊軒!」禮謙一臉苦笑道。

畢竟自己依家相對俊軒而言,已經冇咗可以直接聯絡韻喬嘅優勢。
 
「大唔大滿貫呢,其實我依家都冇以前睇得咁重啦,而且我都諗住專心一意」俊軒喺畀人寸到一棟都冇過後,就非常細聲咁講

「不過我都要講明先呀,我只不過喺單純拎notes畀小喬咋,你地兩個唔好諗咗去第二度呀!」
 
「得啦,我信得過你喎,長氣!好啦,過多一陣就輪到謙謙打畀喬喬啦」天殷道。

「小軒呀!如果你決定咗嘅話,你真係要專心一意至好啊!知道未呀?」「我知道啦!」

於是,喺過多幾分鐘之後,就到禮謙打電話畀韻喬。

相比起頭先,韻喬今次好快就接電話,而且都相對精神少少「喂禮謙同學?做咩事呀?」韻喬好疑惑咁問。
 
「喂韻喬同學呀,冇呀,因為我見你今日absent,唔知道你發生咩事,所以咪想打個電話畀你,睇下你咩情況嘛」

禮謙今次有心再問一次韻喬,而且語氣都比較有禮貌「咁你今日咩事冇返學呀?」

「哦,係啊禮謙,因為我起身嘅時候有啲發燒啫,冇咩特別,我諗抖下就應該好快冇事咖啦,你有心啦」韻喬雖然有感謝,不過語調都相對平淡。

禮謙身為其中一個戲子,雖然明知道答案,但係點都要扮下嘢,當咩都唔知「下!你發燒啊?!咁……你探熱幾多度呀?有冇去睇醫生呀?」

「我睇咗啦,醫生話我氣管炎,而且發燒度到好似……40.6度囉」

「40.6度,都好高喎韻喬同學!你呀,好好咁照顧自己身體啊,由其係你父母依家唔喺你身邊咖!知唔知道呀?」

一樣嘅40.6度,韻喬對禮謙嘅反應,就比俊軒平淡得多,至少都冇咁多鬥嘴嘅場面。

「知道啦長氣!都係等我再休息多一陣,有咩就等我返學先再講啦!多謝你先啦禮謙,bye」「Bye」佢地兩個講完之後就收線。

天殷喺心裏面比較過之後就心諗“禮謙嘅對話相對俊軒短唔少,而且由頭先嘅對答睇黎,基本上俊軒同韻喬兩個應該會比較match。莫非,我真……真係會有機會可以同……?“

但好快,天殷都將自己拉返出黎現實「兩位同學,依家點算好呀?韻喬同學依家發緊高燒,然後就自己一個人喺屋企,我真係…真係怕佢會搞唔掂自己,然後會搞到一獲粥咁」禮謙收線之後,整個人就非常擔心。

「咪就係,發燒發到成40.6度喎,燒到咁高會唔會燒壞腦咖?」俊軒接住禮謙講。

「而且點解個醫生見到小喬發咁高燒,都唔安排小喬入醫院檢查,睇下發生咩事都有嘅?」俊軒同時都覺得非常奇怪。

「我怕係醫生可能有叫到韻喬同學做,但係韻喬同學自己自把自為,唔聽醫生嘅吩咐咋」禮謙再次回答俊軒

「天殷同學,其實你身為韻喬同學嘅好姐妹,你都應該知道韻喬同學嘅性格會係點咖啦?」

「係……都係嘅」

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿