Ch 14 ~ 入院 Part 6(連載日期:2022/03/28)

「小喬,一早都話咗你咖啦,唔乖唔準時準時食藥啊啦,呢,依家搞到肺炎啦!記住啊,以後病咗就要準時食藥呀」俊軒嘅語氣都仲有少少強硬

「仲有呀,我地一陣出咗去之後,你就休息多啲啦!如果唔係姑娘一陣見到你未訓嘅話,就可能話要同你打多針啦!」

韻喬一聽到要打針,就即刻面有難色,然後就話「知道啦,林俊軒爸爸!你真係好長氣啊你!我先唔要畀人打多針呀!」韻喬非常唔耐煩咁講

「係啦,小軒,聽日我想借你嘅notes嚟抄,另外仲有,你介唔介意幫我拎埋啲功課過嚟呀?」俊軒好快就點點頭「可以呀,舉手之勞啫!」

「唔該爸爸!」調皮嘅韻喬再一次調戲一下俊軒長氣嘅性格......

「爸你個頭呀爸!叫得你咁順口啊啦張韻喬!爸爸!」俊軒笑笑口咁表示不滿「咁你要應承我,今晚好好地休息,聽日如果你有足夠精神嘅話,我就借畀你同教你功課,ok?」

「知道啦!唔該!爸!爸!」韻喬面紅紅咁多謝俊軒,而俊軒就突然之間摸一摸韻喬個頭,搞到韻喬個心突然跳得好快...

「仲有呀,今日嘅功課我都已經放咗喺個櫃入面,我留返聽日上嚟先一次過教你啦,今晚你休息先,知道未?」俊軒臨走前再三叮囑韻喬。
 
「好啦,知道啦!你再咁長氣嘅話,就會畀姑娘趕你地走咖啦,聽日再見啦」韻喬揮揮手同佢嘅好同學道別。三人之後就喺醫院大堂,等司機嚟車佢地返屋企…

「總算了咗一件麻煩事」禮謙首先開口道,而天殷就即刻點頭表示同意「都係嘅,至少依家有人全天候照顧喬喬,我地幾個都唔使太過擔心」

「但係,我地幾個之後都要日日嚟醫院睇下小喬呢!」俊軒回應話。

「嗯,其實去邊度照顧都無所謂嘅」天殷若有所思咁回答俊軒「不過我都真係估唔到,喬喬原來真係唔識照顧自己,Uncle Auntie先出差咗嗰兩三日,個女就話肺炎要入醫院,畀着我係佢地嘅話,都真係擔心死呀!」

「同意呀殷殷」禮謙道「不過説話都有講,經一事長一智嘛,其實我覺得今次我地幾個,最後都應該會有所得着,雖然個過程難免有少少痛苦」

「正正就係考驗我地幾個嘅處事能力」俊軒補充道「我都希望我地都可以將事情搞得妥妥貼貼,等班大人都對我地幾個放心」

「都係嘅,不過今日真係要多謝你地兩個男仔幫手,如果唔係嘅話我都唔知可以點搞」天殷都趁機感謝兩位男同學,而同時間李家嘅座駕都開到醫院門口「好啦,我架車到啦,今晚早啲休息啦,聽日見!」

「辛苦哂啦,聽日見」兩個男仔同天殷道別之後,就繼續喺度等

「呢幾日真係辛苦你啦,軒少」「做咩咁講呀謙謙?」俊軒微笑道。

「由送去醫療室,到搽藥油,仲要整notes,都好大嘅重擔,哈哈」

但係俊軒好快就聞到禮謙葡萄嘅氣息,於是就笑笑口化解話「每個人都有唔同嘅功勞嘅,但依家最重要,都係小喬佢好返先,其他嘢就,我都暫時放開一邊先」

「不過小喬搞到咁,我自己都有責任,如果唔係我聽小喬講走去開冷氣嘅話,或者都唔一定會搞到咁嚴重」

「咁韻喬同學唔識照顧自己,都係一個問題黎」禮謙道「可能就算你冇開,韻喬同學都可以喺你走咗之後,自己走去開冷氣都可以。好啦,我架車都到啦,你都唔好諗太多啦」

「我會!」二人碰拳之後,禮謙就上車返屋企。

不過好在林家嘅座駕好快都去到醫院,俊軒都唔使自己一個等得太耐。

喺返到林家大宅之後,雖然自己都遲咗唔少,不過因為林氏伉儷今晚都好夜走,所以都啱啱好趕得切同林生林太食晚飯。席間,林太都有問起俊軒夜返屋企嘅原因......

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿