Ch 15 ~ 告白 Part 2(連載日期:2022/04/06)

喺開始上堂之後,俊軒為咗幫韻喬,做一份符合佢standard嘅notes,於是都比平時更加把勁聽書,幾乎全日上堂嘅時候都冇同過人講嘢,就連自己班“後宮”們瘋狂轟炸嘅Signal,一概不讀不回。

不過講起俊軒班分佈全校各個年級嘅“後宮”,其實喺搵韻喬扮自己女朋友之後,俊軒都溝少咗女,而且都非常避忌,避免喺學校裏面同佢地有太多接觸,估計都係同鍾意韻喬,或者至少想改變自己喺韻喬心中嘅形象有關。
 
中午lunchtime嘅時候,趙建龍就同埋天殷、俊軒佢地,一齊坐車出去買心意卡,順便都一齊食飯。而喺過後,大家就繼續一邊上堂,一邊逐個喺心意卡上面留言畀韻喬。

好快佢地就已經寫到張心意卡滿哂,咁當然,5A嘅同學都好識做,因為中間嘅位置,就交畀幾位最好嘅朋友佔據。而喺放學嗰陣時,Ms張都特登第一時間,返到過嚟5A班房寫卡。
 
喺確定大家都已經寫好卡之後,禮謙就問俊軒「喂小軒,你係咪應該都要啲時間整理一下今日嘅notes,然後整理完先再去醫院畀韻喬同學?」
 
「要阿,頂,今日個個老師教嘅嘢,全部都好深囉,内容又長,真係要少少時間先執得好」俊軒嗱埋口面咁講「咁你依家有冇嘢做呀?」

「冇呀」禮謙答道。

俊軒考慮一下之後,就話「謙謙,不如你依家過去醫院先拉,反正天殷佢要幫韻喬執多少少日常用品,而且佢頭先食lunch嗰陣,話自己要返屋企拎啲嘢,所以唔會太早」

「咁既然你依家ok行得嘅話,你咪去醫院陪下小喬先囉」

「Ok,我知道啦小軒」禮謙講完之後就準備動身「喂!謙謙你記得帶埋5A張心意卡去醫院呀!我估小喬收到之後一定會好開心,而且都會覺得5A係好有愛嘅一班!」俊軒道。
 
「放心啦小軒,我都會記得嘅」禮謙講完之後都對一下表「好啦小軒,我屋企個司機都應該等我好耐啦,我去醫院先啦,你加油啦,再見!」「Bye!」

講完之後禮謙就上車離開學校,前去律敦治醫院準備探病,而俊軒就帶同書包同韻喬嘅習作,去圖書館幫韻喬整理筆記。
 
不過,今日唔知做咩咁塞車,所以都差唔多用咗30分鐘車程,禮謙先去到醫院。雖然塞車,但因為病房嘅探病時間仲未到,所以禮謙就喺病房外嘅大門口等。

等到四點半,探病時間一到,禮謙就進入病房搵韻喬。
 
喺病房裏面,左手吊住包鹽水嘅韻喬,好專心咁坐喺枱前面,做緊尋日嘅功課,完全唔知道禮謙已經入咗嚟,因為禮謙居然一反平時禮貌行先嘅常態,佢冇敲門就入咗去。

禮謙心裏面覺得,認真做功課嘅韻喬,真係好吸引自己,基本上韻喬就係自帶仙氣嘅存在。喺旁邊望住韻喬差唔多成分鐘之後…

「喂!韻喬同學!」禮謙就用好細嘅聲,喺韻喬耳邊講「做咩做到咁專心,連我入咗嚟成分鐘咁耐都唔知呀?」

「咦?禮謙你嚟咗啦!」韻喬於是抬起自己個頭,喺見到禮謙之後,就非常驚喜咁講「我喺度做緊尋日嘅功課呀,不過你幾時入嚟咖?點解我唔知,而且我都聽唔到有聲嘅?」
 
「哈哈,我喺探病時間一開始嗰陣咪入嚟囉,不過我見你好專心咁做功課,所以咪冇敲門就走入嚟見你。乜你依家唔想謙謙我喺呢個時間同地方出現咩?」禮謙扮哂扁嘴咁講。
 
「梗係唔係啦,我幾時有嫌棄你喎謙少!」韻喬見有同學上嚟陪自己,於是一邊慢慢收好通識科嘅功課,清空張枱面,然後一邊喺度講「呢度其實自己一個,都可以好悶咖,所以我等你地過嚟等咗好耐啦。」
 
「咁韻喬同學你習慣未?」禮謙關心道

「未呀,就係覺得好悶,所以我先叫姑娘幫我喺個櫃度拎嘢出嚟做,而且又吊緊鹽水,想出去散下步都唔得」韻喬講出喺醫院嘅沉悶真相。

「不過係呢,點解得你一個上嚟嘅?佢地兩個去咗邊呀?點解佢地唔同你一齊過嚟嘅?」韻喬所指嘅佢地兩個,當然就係俊軒同天殷。

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿