Ch 16 ~ 麻煩的一天 Part 3(連載日期:2022/05/20)

返到福生大廈之後,「啊!終於都返到嚟啦….」韻喬親自用鎖匙,打開自己屋企門口嘅時候講「住咗幾日醫院真係會搞到周身唔聚財呀!」

大家入到屋之後,佢地幾個都將自己同韻喬嘅嘢放埋一邊。
 
「哈哈,咁就梗係係屋企舒服過喺醫院啦,有邊個會鍾意住醫院先得咖!不過小喬啊,你以後真係要好好照顧自己啦,唔好再因為咁搞到要入醫院啦!」禮謙坐低之後,好語重心長咁講。
 
「唉呀救命呀程禮謙,做咩連你都學埋林俊軒一樣,咁後生就做爸爸,咁長氣都有嘅!」韻喬笑禮謙笑到失控掩面。

當然,畀韻喬咁樣用競爭對手同自己比較,禮謙心裏面自然不是味兒,哪怕比較對象係曾經嘅死黨。
 
「因為,你一定明嘅…..大家點諗你都應該知咖…」俊軒好明顯喺度暗示緊,自己同禮謙都喺度追緊韻喬,一時間又搞到大家都非常尷尬而靜咗落嚟。
 
「好啦,喬喬你又話自己周身唔聚財,就快啲去沖涼洗頭先啦,其他嘢就我地幾個幫你搞得咖啦!」面對瞬間凝結嘅空氣,天殷決定出手打圓場,然後韻喬好快就去洗手間冲涼,但喺入去之前,韻喬都有同佢地講唔該。

當洗手間裏面傳出水龍頭嘅聲音......

「喂!好心你地兩個,就唔好喺小喬一出院返到屋企,就喺人地屋企度勾心鬥角啦!萬一小喬見到你地咁而唔開心嘅話,等陣佢又一次唔照顧好自己,又開始病就麻煩啦!」天殷好認真咁喺度鬧俊軒。
 
「對唔住,不過我頭先真係想玩下禮謙…..」俊軒試圖解釋,當然禮謙都即刻黑喺口面,但就喺準備對俊軒還擊之時,畀天殷截停咗。
 
「大佬呀,你依家幾歲呀?!你估你依家仲係小學雞呀?!有啲嘢唔係講玩咖,而且依家都唔係玩呢啲嘅時候呀!林俊軒,我希望你明白我嘅意思!」天殷再道,而俊軒好快都話「明白!」

但係由於天殷頭先應承過會幫韻喬執下其他嘢,所以天殷好快就話……

「林俊軒,麻煩幫小喬手,將佢着過嘅衫褲,全部都放入洗衣機啦,之後等陣等小喬自己set部洗衣機。另外,禮謙,拜托去睇下雪櫃裏面啲菜呀、肉呀之類過咗期未。如果過咗期嘅就掉咗佢啦,唔該你!」天殷咁畀嘢佢地做,好明顯都係唔想兩個再喺度爭。

不過好在張家嘅雪櫃新鮮食物唔多,禮謙檢查完一大輪之後,都只係掉咗一盒變壞嘅瘦肉,同埋一袋發黃咗嘅菜心。

而俊軒都好快咁幫韻喬將喺醫院着過嘅衫褲放入洗衣機度。搞掂之後,佢地幾個就坐喺客廳度休息等韻喬出嚟。
 
「喂,又唔好咁靜啦你地兩個,不如幫手諗下,今晚到底同小喬食咩,同佢慶祝出院好冇?」天殷見兩個男仔繼續零交流,所以就專登喺度問佢地意見。

「不如…我地去打邊爐?依家出面又有啲涼,打邊爐可以暖下身又可以食得開心,但係唔知呢度附近有冇酒樓呢?」禮謙首先提議道。

「都可以呀謙謙,就好似你話天氣涼,打邊爐可以暖下身,而且食其他嘢嘅話,我都怕小喬未食得住。」俊軒和應禮謙嘅睇法「殷殷,咁你覺得點呀?」

「我覺得都ok呀其實,我諗點都好過去食pizza或者壽司嘅,但係依家小喬又冲緊涼,不如我地一陣間先再問下小喬先啦?」天殷道。

「好呀,始終小喬先係主角,而且又係地膽,可以聽下佢意見再算啦!」兩個男仔講完呢句之後都冇再講嘢,繼續靜靜等韻喬冲好涼。
 
過多15分鐘,韻喬就沖好涼出嚟,喺等韻喬吹好頭之後,天殷就開口問「小喬呀,我地想問呢,呢度附近有冇酒樓夜晚可以打邊爐咖?另外,小軒頭先已經幫你將啲衫放咗入洗衣機啦,等你自己set。」
 
「好,唔該哂殷殷、小軒。至於可以打邊爐嘅酒樓呀……呢頭就應該冇啦。但係如果你地想打邊爐嘅話,就可以去樓下嗰間餐廳啦!我都ok咖!」韻喬於是一邊較洗衣機一邊答道。
 
「既然小喬都話ok,咁就咁決定啦,不如過半個鐘落去啦,今晚早少少食啦,我怕小喬太夜嘅話會攰…」禮謙道。
 
「好!」另外三人道。之後大家都幫韻喬稍為打掃一下間屋,然後等韻喬換好衫之後,就出去打邊爐。

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿