miki而家已經無諗過自殺,佢會搵我,只係因為佢老細想開一個自殺專題,佢又好奇點解其他人會自殺,先對我死纏爛打

「我以為自殺嘅人實慘過我,原來只係因為中意嘅女仔要結婚就要死。」

「人,唔一定係慘先要自殺。」

「仲有其他原因架咩?」

我完成左豪仔封遺書,收左入信封

嗰個記者徹徹底底咁改變左miki對自殺嘅睇法

正正因為佢自殺比阿爸阻止,先有命等倒人黎救佢

此後miki就相信,只要未死,總會有人救自己

所以佢唔會理解倒,自殺嘅人嘅心態

嗰種繼續生存,都唔會有人救自己嘅無助

或者應該講,佢地唔信自己會得到救贖,所以先會自殺