miki尖叫完跳翻過黎摟住我,幾隻受驚嘅奇怪飛蟲四散飛走

「嚇撚死我喇!係咪你特登整古我架?」

「我邊有咁得閒呀,去抹啦,飛走哂喇。」

「我唔信!仲有點算?我差啲嚇到標尿呀!」

我無佢咁好氣,拉住佢行近翻個靈位

「拿,無蟲喇。」

「咁你抹啦,都行到過黎。」

我捉住佢隻拎住濕紙巾嘅手,直接喺靈位上面抹左一下

答,答答

捉住miki隻手嘅手背,一滴,兩滴,好似就黎落雨咁嘅水滴,但唔係雨

溫熱嘅淚珠,滴喺我手背上面

灰塵滿佈嘅靈位,經過我地一抹,出現左一道潔白嘅弧形

就好似陰暗嘅天空之中,一道純白嘅彩虹

彩虹嘅中央,係重見天日嘅一張黑白相

一個帶有成熟氣息,好似miki嘅女人,喺相入面微笑,角度正正望住我身邊嘅miki

「媽⋯⋯咪⋯⋯呢個係我媽咪⋯⋯」

拉miki黎,係啱嘅

無錯,係你親生媽媽