miki9歲開始比老豆侵犯,但係切除卵巢嘅手術係佢12歲,開始發育嘅時候進行

當時,係天時地利人和造就嘅悲劇

距今13年前,2003年,非典型肺炎爆發,林伯所有高位買入嘅股票瞬間插水

2003年,我8歲,難得地印象好深,因為停課唔洗翻學,而且老豆好難得咁喺屋企

每個年代都有人借錢炒股而發達

每個年代都有人借錢炒股要跳樓

身為短線炒家嘅林伯,借錢炒燶股票嘅結果,唔洗問都知係死路一條

「所以⋯⋯我⋯⋯」林伯托高眼鏡,用手巾抹眼淚,視線睇一睇我:「就問老梁借錢救命。」

老梁,就係miki老豆

「就咁比左你唔駛還又點話?只要你幫我做一樣野就得。」

「所以你就接左單手術黎做?」

林伯面有難色,好似唔想認咁

隔左一陣,佢好似下定左決心,堅定咁講:「係⋯⋯我接左⋯⋯個手術⋯⋯」