miki之前無同我講,係因為佢根本無嗰段記憶

喺海洋公園嗰日,佢話要同我坦白,其實嗰陣佢先記翻起阿志同我講嗰兩件事

我表白嗰日,miki記翻起場手術

我地去旺角,確立關係嗰日,佢記翻起自己剪爛毛公仔同毀屍嘅事

然後就開始捉屋入面嘅老鼠做手術

miki摟得我好實,淚水滴落我胸口:「我愈覺得幸福,我嘅記憶就愈清楚⋯⋯點解要咁⋯⋯」

聽得我心痛,但係無能為力

佢就好似一隻隨時會變成狼人嘅兔仔

我明明好清楚,佢一旦變做狼人,我就死梗

不過,我仍然忍唔住抱實呢個計時炸彈

我知自己會粉身碎骨,但係,我唔忍心放手