miki起身走先,呢個時候我先見倒佢用左手揸實自己嘅右手,左手青筋現哂出黎

傾談嘅過程之中,佢一直都用左手壓住右手

好似想抑制住另一個人格咁樣

我終於忍唔住,喺佢經過身邊嘅時候,伸出手拖住佢隻右手

「唔好!」miki嚇左一跳,即刻喝止我

與此同時,手背傳黎刺痛

血水伴隨灼辣感喺手背嘅傷口四散開去

miki右手手指甲吉左入我手背

佢左手慢慢移落黎,將插入我手背嘅手指一隻隻鬆夾硬咬後

插入皮肉組織嘅指甲扯翻出黎

「放手⋯⋯」

我鬆開手

嗰一刻,我係又驚又錯愕

miki推門出去,上車走左

我望住手背上四條短短嘅傷口,血湧出黎,喺上面集結成四粒鮮紅細珠

之前兜住嘅眼淚,已經流翻落黎

我地兩個,已經連手都唔可以再拖