Katrina淫叫左一陣,喘住氣,然後...竟然訓底,叫我坐住佢條腰!我知喇,佢又想夾腸!!  

我坐埋去佢腹部上,然後佢再次用百戰不怠既巨乳夾住我剛射完既巨龍!

但今次佢比我坐住郁唔到,要到我前後做運動!我將巨龍插到最前,然後Katrina又幫我lum左兩下龍頭  

嗚呀...射完的龍頭最敏感,雖然無話射多次,不過都搞到Katrina對波波充滿汁液!!  

「呀...」Katrina因為巨乳滿佈龍汁而發出一下疲憊既叫起,佢已經成個人軟哂。「咯咯咯!」無啦啦有敲門聲!嚇到我9都縮埋!  

都未等Katrina話ok,門就自己開左   不過唔怕,原來係哈佬!   

「老闆,請問你享用完了嗎?」哈佬用佢好慢既語氣話。

「好啦..你帶Piers去沖涼啦...」Katrina有氣無力地話。

「係...  」哈佬話。「請跟我黎啦~」「等我著返條褲先..」我有點老尷。

哈佬:「唔洗~之後會有女僕送到~  」

「哦咁好啦...    」