「Owen?」少年不敢相信自己的眼睛。 
本來低下頭的Owen,聽見少年對他呼叫後,慢慢向後樓梯飄去。 

「Owen!」少年赤腳就跑了出去電梯大堂,隨著眼見的白色身影追到後樓梯。 

「志堅!」導師們眼見少年對著空無一人的電梯大堂大叫,立即上前追過去。 

少年推開樓梯的防煙門,已經見不到他擊友的身影。 

「志堅!冇事架喇,我地返入去啦。」美儀導師抹抹面上的冷汗,對少年說。 

「你見唔見呀,Owen 呀!佢冇事呀!Owen 冇死呀! 
但係我一追出黎佢就唔知佢去左邊喇。」 
少年再次見到最好的朋友,心裡狂喜,但又因為找不到朋友的身影,心中極為矛盾。 


幾位教友對望一下, 
見到少年的情況, 心中亦開始擔心。 

因為教友們並沒有看到少年口中所說的 『Owen』。 
教友一時之間亦不知如何應對,只是在離開之前,再次邀請少年回到教會, 
再次感受教會的大愛。 

少年一口就答應了, 
為的不是甚麼關心、甚麼弟兄之情, 
而是他要再次尋回他最好的朋友 『Owen』。 
少年不知由何入手,或者教會就是一個不錯的起步點。

一個星期後的星期日,少年再次踏進教會之中, 
他想知道,他朋友是否仍存於世。 
個多小時的團契之中,少年亦未見Owen 的身影。 
年青人在長時間聽道的情況下,總會變得耐性下降,特別是對 『方便』的忍耐。 

少年一個人上廁所,完事後亦開始行回教會的禮堂。 
正當四周無人之際,少年再次發現 『Owen』的影子。 
吸收了上次的經驗,少年沒有大叫。 
他緊緊的跟隨影子,一直上到教會的天台。 

「Owen!我知你冇事架!你呢排去左邊呀?」 
少年於5樓的天台大叫,教會地下籃球場上的弟兄也察覺得到。 

「你知唔知我好擔心你架!」少年對著眼前的 『Owen』大叫, 
同時亦一步步跟隨 『Owen』到天台的邊緣。 

『Owen』沒有回答,只是豎起食指,示意少年跟隨他的腳步。 
少年一步步走近天台的邊緣,他想引證一下,他一直信以為真的事實, 
到底是真是假。即使是最細微的機會, 
他都不想放過。 少年希望,他的好友仍在人生,而且一切安好。 

少年站在天台的邊緣,向眼前的好友投以懷抱。 
可惜,少年捉不到眼前這位好朋友的”身體”, 
少年穿過了眼前人,重心向前,準備直飛5樓之下。