《PENTHOUSE》

謎底:

阿明本來就係鹹濕變態佬 其實已經多次犯案

不過一直冇人發現 到左佢死前既一排 佢又睇上左目標

目標係一個響一間製衣廠公司做既靚女 叫做小華

佢本來係諗住入左呢間公司之後 響夜晚落迷藥到飲水機度

等小華開夜班果陣 飲左水之後 就實行佢既迷姦大計

不過…

佢入左呢間公司之後 俾上司派到上層貨倉做倉務員

貨倉除左阿明就只有一個叫大輝既倉務主管 成個倉萬幾尺

除左阿明同大輝 就係貨物

而小華就響樓下寫字樓度做既 除左小華 寫字樓仲有十幾個女仔

雖然唔可以話個個叫靚 但係總算叫做四正

阿明好辛苦咁忍耐左半個月 終於等到佢想行事既一個夜晚

佢落左樓下 將迷藥放左落飲水機水樽 就等待住小華飲完之後行事

即使飲既係其他女同事 佢其實都已經諗好左 照姦可也 因為佢再唔想等

點知阿明自己唔知做乜 等等下竟然訓著左 (事實係俾其他女同事迷暈,因為…)

而且…

訓醒之後…

「乜你好鍾意我地咩?我地係咪好靚呢?」(女同事們已經知道左阿明既衰野)

(匙 ~~~~~~~~ 頁) (拉拉鏈既聲)

最終 黑媽媽 訓響張冷床度既阿明 望到眼前情景之後…

被當場被嚇死左。

因為…

呢間製衣廠公司既女仔…

都係 — 「裂口女」

個口都係由高科技無縫拉鏈封好 佢地…

其實仲會食左果D佢地認為係壞人既男人添…

想知裂口女係咩樣 可以自行上網查查 不過慎查。

另外 再重睇呢個故仔既話

其實可以從對話中發現大輝係知道女同事都係裂口女呢件事…

不過佢仲生存 所以可以解為如果阿明唔做衰野 佢其實係唔使死既

再者 其實講到恐怖既話 裂口女並唔係呢個故事單一恐怖點…

而最恐怖既,可能反而係…

「我最鍾意攪鬼妹,哈哈。」呢句野…

一句本來只係講笑既廢話

原來對阿明黎講…

係一句回味緊當日強姦其他女事主既說話…

我覺得阿明仲恐怖過裂口女 佢係一個儲心積累既強姦犯。

而故事個名,《PENTHOUSE》既意思其實就係…

崩口,講緊D女同事個口。

諗故唔好諗TOPIC,唔係肯定會仆直。

(完)