Jessica一步一步行埋黎,而我不停咁震,因為我好想喊,因為我將會失去佢,但我要忍住,因為一切既一切都係為佢既幸福著想,所以我願意獨自接受傷感。Jessica行到我面前,佢好習慣咁錫左我一啖,我冇避到,因為我想係失去前,留下一個美好既回憶。
Jessica見我冇反應,以為我唔舒服,之後好緊張咁放隻手係我額頭到睇下我有冇燒,「冇發燒啵,你見邊到唔舒服丫?」,從佢眼中可以睇得出佢對我既擔心,可惜一陣就唔屬於我,「我冇事丫,係呢,我…………我……有啲野想同你講。」講完之後,我唔敢望住Jessica隻眼,「講啦咁,做咩隻眼好似賊咁,鬼鬼鼠鼠咁唔敢望我丫?」
我深左一下呼吸,用自己最cool既一面望住佢,然後講出最令我後悔既謊言,「我想同你分手,我覺得自己同你唔夾,我同你根本係兩個世界既人,勉強一齊對你唔會有好處,希望你會揾到一個比我更好,對唔住。」我講完最後果句,我真係好想喊,但由於佢係到,因此我只可以忍。
我原以為Jessica聽完會不停咁喊,但估唔到佢冇反應,我同佢就咁企左係到,過左一陣,Jessica紅住眼講「你望住我,將你頭先既說話講多一次,你夠唔夠膽?」