Ch 1 ~ 中五那年的數學堂 Part 1 (連載日期:2021/09/01)

腦海一轉,故事返到去兩位主角讀高中嘅年代......

喺香港南區某間廣受上流社會知名嘅直資中學入面,因為辦學嘅團體都係比較有錢嘅關係,於是學校都願意用大量銀彈攻勢,聘請非常有實力嘅老師返黎任教,甚至好高調咁去其他學校度挖角。

同時,辦學團體每年都會大灑金錢,改善學校嘅教學設施。基本上有好多設施都係好多其他學校都未必會有,包括多個練舞室、實驗室,專用嘅室内、室外運動場,全天候恆溫泳池等等,以便同其他傳統官、津名校甚至國際學校競爭。
 
不過,正因學校嘅日常營運成本比較高嘅關係,基於羊毛出自羊身上嘅道理,學校嘅學費自然都比其他直資中學高。

而學校嘅學生都係城中富有家庭嘅子女,最窮嘅都可能住喺中產區。所以呢間學校都被外界戲稱為”貴族學園”。

但係,為咗辦學團體嘅面子,同對外有非常正面嘅形象,學校每年都會邀請部分家境比較冇咁富裕,不過成績非常優異嘅同學入讀,去栽培更多嘅人才。

而學校都會提供助學金去資助佢地,以減輕喺學費同其他雜費方面嘅負擔。

時間好快就黎到九月尾,某一個秋意漸濃嘅朝早,喺Form 5A嘅班房入面,大概有十幾位嘅同學,一齊趕住做數學功課,而班房裏面氣氛非常緊張而且安靜,靜到連蚊飛過嘅聲音都可以清楚聽到。

反而平時講話今日去邊食lunch、邊個邊個明星動向之類嘅八婆話題完全消失。
 
依家距離交功課嘅deadline仲有五分鐘嘅時間,而且今日嘅第一堂就係數學堂,就意味住大家唔可以利用其他課堂,以及小息、午飯時間去完成呢份功課。
 
而正當大家都仲繼續R爆頭唔識計啲題目,因而亂撞答案,甚至9寫steps嘅時候,班房嘅門突然被打開,而同時間全部同學都停哂筆,再將視線集中到門口啱啱入班房嘅女同學度。
 
喔,原來係衆人嘅救星 - 全級考第一嘅張韻喬同學 - 返黎啦!

韻喬返到班房之後,人都未坐低,就已經有三、四個同學跑去韻喬個位度,想借韻喬份功課”參考“,或者對答案。

好彩嘅係,韻喬同學平時喺學校都毫無架子,每每都願意借出佢嘅數學功課畀大家”參考“,外加上天生美人坯子,身材又好,所以喺5A甚至整個Form 5人緣都非常之好。

「你地對答案好啦,唔好下下都借我功課抄呀!」韻喬一邊打開書包將Maths功課拎出嚟一邊講。

「知道啦小喬!不過畀我地借埋今次啦!」一個坐喺附近叫李瞳欣嘅同學回答韻喬。

韻喬於是好無奈咁講「次次都話借埋今次,結果呢?」

「小喬,你咁好人,我地都知道你一定唔會見死不救嘅!唔該你啦!」瞳欣再喺度求韻喬。

「會呀,我會推你去個flirt女王度,你地去佢嗰度慢慢“參考”啦!」韻喬跟住仲嘟埋個嘴,再喺書包拎出自己嘅早餐喺度食。

正因為係咁,雖然韻喬嘅家境一般,但因佢出衆嘅外貌都令自己身邊出現唔少追求者,好多男同學都好想嘗試去追求呢位外貌與智慧都並重嘅超級高材生。

但韻喬對於一衆男同學嘅追求,都冇咩意思,所以基本上咁多年黎,學校都冇男同學可以攻得陷張韻喬呢座冰山,令韻喬喺學校更添一種神秘感。
 
至於點解要將參考兩個字括起,相信大家好都清楚,而且喺學生時代,就算操行長期A+嘅同學,都一定有做過呢樣嘢。

如果有人話自己咁多年黎,完全冇參與過呢樣嘢嘅話,要麽佢喺學校畀人杯,要麽就喺度講大話。所以就算好似韻喬呢一類乖乖女,其實都有份參與其中。

再過多兩分鐘......

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿