Ch 4 ~ 遲到 Part 5(連載日期:2021/09/26)

(繼續林俊軒視角)

「頂你!」

「仲有呀,你有咁多女仔電話,你最好唔好同我爭呀!」禮謙最後講咗一句,擺明就係想自己追張韻喬同學啦。

於是我就回敬一句「好啦下你程禮謙!你係要追張韻喬嘅話,你咪自己去追飽佢囉!關我咩事呀?!」去結束對話,然後我地就返去班房。

不過,喺當日放學之後,我都再喺屋企,諗返起呢兩日嘅事。

我就覺得唔知點解,當我面對其他同學,或者面對殷殷同謙謙嘅時候,我個人就會比較有自信,而且都好容易知道要點樣同佢地溝通。

但係,我就真係唔知點解,當我要面對張韻喬嘅時候,就會整個人都會變得緊張起黎,心跳都變得特別快,個人都會好似發燒咁。

如果換轉係我問其他人拎電話號碼,根本上我就唔會好似尋日放學嘅時候咁食哂帶。

而呢種緊張嘅感覺,打從四年前,當張韻喬以插班生身份,加入我地班嘅時候,就已經存在。

由其係當年佢第一日加入我地,佢第一次對我微笑嘅一刻。而相遇嘅呢一幕,我都仲記得好清楚……

「Good Morning Ms Lee!」「大家同學早晨,靜少少先!」Form 1E嘅班主任Ms Lee同我地講,同時我望到班房外面,企咗一個生面口嘅女同學喺度。

「今日開始,我地班會有一個新同學」

大家聽到有新同學之後,都變得無比興奮,由其係班男同學,因為大家都見到出面企嘅,係一個女仔。

至於班女同學,就冇咩反應,好似都想睇下到底呢個女同學係咩人,先決定要點樣相處

「好啦,大家靜少少,依家我地請佢入黎,等大家認識佢,大家記得唔好蝦新同學呀,知道未?」「知道!」

大家回應Ms Lee之後,Ms Lee就同外面嘅新同學講「張同學,請你入黎啦!」

新同學於是就推門,喺入黎之後,就企喺黑板面前。不過,班男同學就即刻嘩嘩聲起鬨。

而我,就即刻畀眼前嘅佢吸引咗,因為佢真係好可愛「張同學,麻煩同大家介紹一下自己先」

新同學一開始好怕醜,面都紅哂咁。不過好快都開口講

「大家好,我個名叫張韻喬,大家可以叫我做小喬,我來自香港真光中學」

「平時都鍾意睇書同跑步,希望可以同大家好好咁相處,同埋做到朋友,多謝大家」

嘩!佢個名好好聽呀,韻喬,好似好有氣質咁,真係人如其名,笑嘅時候都好有氣質。不過,點解佢會喺真光中學轉過黎嘅?

如果有機會都可以問下,點解佢會有真光唔讀,要走黎呢度嘅?而且我咁做嘅話,我順便都可以認識下小喬。

自我介紹完之後,Ms Lee就安排座位畀韻喬同學。不過,

「張韻喬同學,麻煩你坐去嗰邊,林俊軒同學嘅旁邊」「知道,唔該Ms Lee!」

咩話,Ms Lee居然要我同新同學坐?!OMG「林俊軒同學,請你好好咁帶住張韻喬同學啦」

得到Ms Lee嘅“關照”,我成個人都即刻戰戰兢兢起黎,於是我就食哂帶咁話「知…知道」

不過我班同學見到我咁,就即刻哈哈大笑。

張韻喬同學於是就慢慢走過黎我呢邊,然後拉開我隔離張凳坐低,再同我做多次自我介紹

「你好,我叫張韻喬,你可以叫我做小喬,以後多多指教啦」佢再一次用好甜嘅微笑同我講,搞到我都有少少hang機添

「你……你好呀小喬,我……我叫林……林俊軒,以後……多多指教!」啊,我塊面已經好紅啦。

不過,喺小喬同學微笑嘅時候,佢塊面都好似好紅咁……

「哈哈,放心啦林同學,我唔會……食咗你喎。咁呢排真係辛苦哂你,要你…帶住我……」


原來,微微一笑很傾城,係真係存在……至少對我黎講

所以,結果喺我面對張韻喬、準備要問對方要電話號碼嘅時候,我就居然完全唔識反應,最後都梗係咩都冇啦,然後夜晚又發埋呢個奇怪夢,搞到我今朝遲到。

而且喺夢境裏面,我同現實一樣,對住張韻喬嘅時候,心跳都係會變得好快……

唔通,我真係鍾意咗張韻喬?而且仲要喺Form 1嘅時候已經開始鍾意?

但係,話哂我都係出身貴族,我林俊軒點解會鍾意呢個平凡嘅暴力女學霸咖?!

點解呀?我到底……到底之後應該要點做呢?

(Ch 4 遲到 ~ 完)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
 
已有 0 人追稿