Ch 7 ~ 綁架 Part 10(連載日期:2021/11/02)

「殷殷,過黎幫我睇下呢條o唔ok?」突然間,韻喬就叫咗天殷,問下自己咁着得唔得......

「嘩,呢條好襯你呀張韻喬!」天殷一見到,就非常驚訝咁,對住着上紫色吊帶晚裝長裙嘅韻喬講,而且仲睇到入哂神咁。

韻喬見到天殷咁嘅樣,就忍唔住問對方「哈哈,殷殷,做咩你突然之間成個呆咗咁呀?」

「果然靚女真係靚女,仲着得好睇過我呢!」天殷同時都圍住韻喬,不停咁喺度睇「條裙真係畀你着到好似係你嘅咁!」
 
「有冇咁誇張呀李大小姐?」韻喬已經怕醜到成個人塊面又一次紅哂

「真係呢!」天殷同時都已經着好自己條裙,韻喬望完之後都話「唔係呀殷殷,你今日都好靚呀,而且我都係第一次見你着呢啲衫」

天殷今日所着嘅,其實係一條黑色背心長裙,而相對於韻喬嘅紫色裙而言,天殷今日專登着得比韻喬簡單,無非因為今日自己只係配角。

「多謝你呀喬喬!咁我地依家去化埋妝先啦!」「好呀!」之後兩個坐到梳妝枱面前畫妝。
 
「喬喬你今日想淡少少定濃啲?」天殷開始之前問一問韻喬嘅意見,但係平時好少化妝嘅韻喬,又點會知道太多

「唔,我唔知道呀,我平時好冇點化妝,不過我想都係natural返少少,會唔會好啲?」

「都可以呀!」天殷回答道「反正你呢啲本身都自帶仙氣嘅女神,唔使點化妝其實都已經可以行出黎」

韻喬今次聽到都反白眼「你又咁誇張啦李天殷」

「講笑咋,不過我化妝都唔係好叻咖咋,化得唔好唔好介意呀小喬」「傻啦,點會」

之後天殷就開始先幫韻喬化妝,正如韻喬講過,佢想要自然少少,所以天殷都係幫韻喬做啲好簡單嘅妝,去襯托韻喬本身嘅自然美。

而等天殷都幫自己化埋妝之後,兩個女仔比起平時返學素顔嘅時候,就更加顯得優雅得體,由其是係韻喬,簡直仙女下凡一樣。

但係,天殷嘅電話再一次響起。不過為免韻喬有機會見到電話Signal group嘅内容,所以天殷好快就拎起自己部電話,

「謙謙王子:天殷同學,我同軒仔依家喺我屋企開車去你到,如果唔塞車嘅話,就應該可以好快到          16:40」
「謙謙王子:我地想問下你兩個ready未?          16:40」

天殷見到之後,隨即喺電話裏面打……

「5A李天殷:我地都就ready啦,不過你應該知道我地址咖可?        16:41」
「5A李天殷:如果你知道嘅話,你到咗就喺我屋企嘅大廳度坐低等我地啦,see you!         16:42」
 
喺回覆完禮謙之後,眼見今日自己同韻喬都咁靚,天殷於是就提議話「喬喬呀,不如我地影幾張相呀?始終今日咁靚,點都應該要紀念下呢個moment嘅」

「好呀嘻嘻」韻喬報以微笑道「不過我今晚咁靚,你嘅功勞最大呀!」天殷同雲橋各自攞出電話,同韻喬selfie左幾張,同各自影全身照。

「唔敢當啦」但係天殷心諗“都係林俊軒畀個機會你,你今晚先可以打扮得咁靚咋喬喬!“。

同時間,天殷都預備咗一個手拿包畀韻喬用,而且都係同晚裝裙可以櫬到顔色。基本上依家韻喬同天殷,就真係準備去參加舞會一樣。
 
就係天殷同韻喬兩個繼續溫習(同傾計)嘅時候,突然之間樓下傳來「叮咚」嘅聲音。

天殷估計應該係俊軒同禮謙到達李家大宅,於是就問韻喬

「小喬,我地應該要出門口啦,你準備好未?」但其實天殷心裏面,所有嘢依家先至正式開始。

韻喬於是檢查一下自己儀容之後,就話「我ok啦!」

「咁如果ok嘅話,我地就行咖啦,唔好要人地等太耐啦」「知道啦!咁我地行啦」

兩個女仔就拎住各自嘅手拿包,同時天殷都拖住韻喬,向大廳方向進發。
 
不過,就喺由天殷睡房行落大廳嘅途中......

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿