Ch 10 ~ 韻喬復仇記 Part 3(連載日期:2021/12/22)

「我OK呀,我同邊個都可以夾到戲嘅」俊軒果然對韻喬毫無戒心,幾乎諗都冇諗答應韻喬嘅提議,完全意識唔到自己將會喺一陣嘅練習裏面,畀韻喬報復星期六晚一吻之仇。

「咁謙謙就同天殷兩個一齊去練啦!」「好呀!行啦謙謙!」

於是天殷就面紅紅咁,同禮謙一齊去練習,不過禮謙都發現唔到天殷嘅異樣。

今日要練習嘅内容,其實就係一場女主角因為男主角喺金錢問題上,激嬲咗個女主角,因而畀女主角一巴打埋去嘅戲,完全就係類似《溏心風暴》嗰種商戰愛情劇。

“哈哈,今日嘅練習,正正就合我心意啦,林俊軒你換個死人頭,今次你仲唔畀我打死?“

對於今日嘅聯係内容,韻喬就係完完全全可以得到一報仇嘅機會,心裏面覺得簡直天助我也嘅感覺。

當然俊軒到呢一刻,都完全唔知道,自己已經踏入韻喬嘅圈套裏面。「小喬同學你ready未?」

「我ready啦」於是韻喬就同俊軒開始排練。
 
「發,點解你要咁樣利用公司資金啊?你知唔知你咁做係犯法,要坐監咖!」韻喬語帶激動去讀出劇本上嘅内容。

「我都係想畀幸福我地兩個姐,有咩唔啱?!」到俊軒讀出臺詞。當然兩人都有加上自己嘅感情落去。

「啪!」劇本上指示女主角喺呢個位要打男主角一巴,韻喬就覺得呢個係一個可以爆seed嘅好機會,於是韻喬就借機出好大力,一巴打落俊軒塊面到,而且仲要打得好大聲。

「孫永發,你真係好自私!萬一你畀人拉咗,咁我以後點呀?你有冇考慮過我感受呀?你講呀!」
 
韻喬嘅呢一巴重擊,完全打到俊軒塊面紅哂,而且俊軒都覺得塊面異常地痛,於是就用手遮住自己塊面,再同韻喬講

「唔好意思呀韻喬同學,我地可唔可以稍為停一停先?我塊面好似有啲痛」
 
「ok咁你抖一陣先囉!」韻喬語帶輕佻同意俊軒要求,同時都望向天殷微笑。

不過俊軒好快都發現到韻喬同天殷之間嘅眼神交流,覺得佢地兩個好似夾埋咁,於是就問韻喬

「喂張韻喬同學,啱啱呢下你做咩打得咁大力呀?我地依家都係練習做戲咋喎,又唔係正式roll機埋位!?」

「下!?乜我頭先嗰巴,真係有好大力咩?」韻喬扮哂嘢咁反問俊軒「而且頭先開始之前,Ms Chan唔係都叫我地,要好好體會主角嘅感覺咖咩?」

「於是我咪諗住幫一幫你,等你入戲啲囉哈哈。咁依家你係咪好入戲呢?」韻喬繼續扮無辜咁回應俊軒嘅質問。

「咁你都唔使咁大力掛!真係…..呀好鬼痛」俊軒抗議道,但當佢醒起啱先韻喬同天殷嘅眼神交流之後,就有少少不滿咁質問韻喬「哦張韻喬,你應該唔會係特登打咁大力下話!?」

對於俊軒畀自己嘅一巴車到佢面容扭曲,韻喬心裏面不知幾爽,於是就話「打到你咁痛,小妹真係唔好意思啦,係唔係有心呢,呢個我都唔知囉,如果你自己覺得係咪係囉!」

此時俊軒都暫時放低自己隻手,可以好清楚見到畀韻喬打過嘅痕跡。

韻喬離遠一望之後,就回應話「不過呢,做戲就算係練習都好,逼真啲好啲呀嘛!」

「如果太過揸流攤嘅話,咁就不如唔好練啦好冇?」「你!……」

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿