Ch 10 ~ 韻喬復仇記 Part 2(連載日期:2021/12/19)

好快就到第二日,又到咗大家最blue嘅星期一朝頭早,佢地四個再一次回到5A班房,過住平淡嘅返學日子。

當然喺上堂之前,大家又一次喺度“參考”功課啦。但係自從上到Form 5之後,班老師都開始畀壓力大家。

所以因為有危機意識而認真做功課嘅同學,都變得越來越多,而俊軒同韻喬份功課畀人借去“參考”嘅機會都越來越少。

但取而代之,班同學就真係拎佢地份功課去參考,到底自己做得啱唔啱。

由於喺小息之前,俊軒同韻喬都冇機會可以接觸得到,所以早上嘅兩三堂,佢地兩個都相安無事。

但韻喬就繼續靜待落手嘅時機,務求要將林俊軒徹底整蠱。當然,喺小息嘅時候,韻喬就同天殷講……

「殷殷,一陣間就係時候落手啦,我覺得!」

「小喬你真係要喺學校玩報復?我尋晚唔係已經叫咗你唔好咖咩?」天殷非常擔心咁反問韻喬

「萬一小軒佢真係同Ms張告你嘅話,你覺得你仲可唔可以留喺度呀啦?!」

韻喬於是捉住天殷講「放心啦,應該冇問題嘅,呢,一陣間我地咪要上表演藝術堂嘅?我地搵機會同嗰隻花心王一組,然後我假戲真做咪得囉」

不過,天殷依然都好擔憂韻喬嘅計劃到底係咪真係work,質疑道「下,係咪得咖?如果由你提出嘅話,小軒可能會有戒心咖喎!」

天生聰明嘅韻喬,好快就已經諗到辦法「咁就梗係由你提出啦!你之前唔係話你同個花心flirt女王識咖嘛?咁識嘅話,同一組有咩問題呀?」

但喺韻喬講完之後,天殷塊面就突然之間紅哂「下…但係我地之前都冇夾過!我怕一陣個效果……唔係幾好咪麻煩?」

「放心啦,嗰隻嘢點會有戒心啊!總之一陣間上堂嘅時候,就等我張韻喬好好咁發揮一下我嘅演技啦!」

「唉呀真係冇你乎呀張韻喬!喂我地去埋洗手間就返去班房休息啦!」天殷於是同韻喬去完洗手間之後,就返去班房休息。

打鐘過後,就到韻喬佢地上表演藝術堂嘅時候,修讀呢科嘅同學,就會去學校專屬嘅Studio裏面上堂。

不過想修讀呢科嘅同學,當然都必須要係顏值較高嘅同學,先可以加入啦。

一上堂嘅時候,教呢科嘅Ms Chan就派咗一人一份劇本,然之後就開始講解劇本嘅内容,等同學可以清楚了解原作嘅編劇同導演想要咩嘅戲劇效果

「好啦各位同學,如果大家都明咗個要求之後,依家就可以分每四個人一組,然後互相去排呢場戲,好好感受一下幾個角色嘅感覺。」

於是班上嘅同學就開始分組,而韻喬就同天殷大國眼色之後,就一齊起身走去俊軒同禮謙面前。

當然,喺天殷帶住韻喬行到俊軒面前嘅時候,俊軒塊面都流露出一個非常驚恐嘅表情……「殷殷、呃…….小喬,你地……走過黎做咩呀?」

天殷於是就喺度笑俊軒「小軒你見到喬喬啫,使唔使咁緊張呀?」

「冇……冇呀,我邊度有驚呀?」俊軒反問天殷道,當然韻喬就一直都面無表情咁望住俊軒。

因為韻喬唔想畀俊軒知道,到底依家自己嘅諗法為何。

「小喬、軒仔、謙謙,如果我地四個人一組好唔好呀?」天殷按照住小息嘅時候,同韻喬達成協議嘅“劇本”,主動問禮謙、韻喬同俊軒。

其他三個人都話「我OK呀!」,於是佢地就開始對劇本。

而喺佢地四個對好劇本嘅之後,韻喬就突然提出話「eh……我想問可唔可以同俊軒同學一組,然後先一齊練習呀?」

但係同頭先一樣,韻喬依然冇將心中復仇嘅欲望寫喺自己嘅表情上,反而就用一個非常普通嘅語氣問俊軒......

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿