Ch 11 ~ 首次獨處 Part 1(連載日期:2022/01/06)

經過漫長一日嘅整蠱之旅之後,俊軒喺返到自己間房嘅時候,成個人都已經畀韻喬玩到散哂⋯⋯

「今日真係好攰呀!連續畀嗰個張韻喬整蠱兩次,真係呀!」然後俊軒都即刻將自己沾有番茄醬嘅校服,拎去畀工人清潔。

「不過,會唔會係因為喺星期六當晚,我同張韻喬講嘅説話,其實都唔可以令到張韻喬放心呢?」

「如果,真係要令到張韻喬對我改觀嘅話,我仲可以做啲咩呢?但我又唔想畀佢發現,我為咗滿足佢刻意改變呢?」

結果,今次嘅事,就令到俊軒意識到,要先改變自己嘅行為,先可以有女仔會係真心鍾意自己。

然後喺有個真正嘅女朋友之後,自然就可以唔去相睇party,或者呢個先係林太嘅真正用意。

不過,今日被韻喬連續報復兩次之後,對俊軒嘅震撼實在太大。所以喺俊軒上床休息之後,張韻喬都下意識咁,再次出現喺自己嘅夢裡面……

(林俊軒視角)

「小軒,今日嘅你,真係好靚仔呀!」韻喬心心眼咁同我講。當然,張韻喬今日條乳白色長裙,都將佢嘅優點散發出黎,

所以我都話「你今日都好靚女呀,小喬,條裙真係好襯你」


「係咩,多謝你呀!……喂呀,你做咩咁樣望住人地咖!人地都會…怕醜咖!」張韻喬紅哂塊面咁同我講,或者都係因為我讚佢條裙靚、着得好睇啦。

不過,我點都要氹下佢開心咖啦,所以我就話……

「咁,好睇嘅嘢,唔係應該要望多幾眼咖咩?」「咦!你又口花花啦!都唔知邊個叫你對女仔……咁口甜舌滑咖?」

張韻喬連嘟住個嘴個樣,都好可愛呀。唔知點解當張韻喬對住我微笑嘅時候,佢就好似有一種魔力咁,令到我不能自拔。


「冇呀,我只係會對住我鍾意嘅人,先會咁樣咋喎!」喺呢個令人亂紅心跳嘅氣氛裏面,我都自然要好好配合啦。

喺同一時間,張韻喬塊面已經白裏透紅,含情脈脈咁,但係又回避我嘅眼神……

「小軒,我有啲嘢想同你講呀」「係咩呀,小喬?」張韻喬佢之間有嘢想同我講,但係佢又喺度扭扭擰擰咁,唔知……會唔會係我想佢講嘅嘢呢?

但係,張韻喬佢隔咗好耐都唔出聲……

睇黎身為男士嘅我,都應該係時候要鼓勵一下佢,於是我向張韻喬企前咗一步「又話有嘢想同我講嘅?」

「係……係……不過……我唔知點開口呀」張韻喬塊面都越來越紅

但係,喺過多三十秒之後,突然之間張韻喬就將我緊緊抱住,然後講

「小軒,我愛你呀!你可唔可以做我男朋友呀?!」

韻喬佢居然一口氣,好快咁講咗一句説話,但係我都load咗好耐,我先有反應

張韻喬佢……居然同我表白……


(回復第三人稱視角)

「鈴鈴鈴鈴…….」

隨住鬧鐘討厭嘅聲音徐徐響起,將浸沉喺浪漫嘅戀愛氛圍嘅俊軒,由夢境拉返黎現實。

同時俊軒打開眼之後,就發現自己已經返到自己間睡房。
 
俊軒於是就嚇到即刻成個人彈咗起身,同時不停咁拍一拍自己塊面,希望自己清醒返,脫離唔真實嘅夢境。

喺坐直個人兼撳熄咗個鬧鐘之後,俊軒一邊喺度R頭,一邊自言自語咁講

「嘩!好在我醒到啫!但係,我做咩呢排好似經常都發到,同張韻喬有關嘅夢咁嘅?」

不過,喺經過非常短暫嘅思考之後,俊軒好快就意識到一個非常嚴重嘅諗法…….

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer 
已有 0 人追稿