Ch 11 ~ 首次獨處 Part 3(連載日期:2022/01/12)

韻喬喺呢個時候陷入兩難,到底自己要唔要接受俊軒嘅改變,於是就望一望身邊嘅天殷。

天殷自己咩都冇講,只係對不安嘅韻喬點點頭。韻喬於是就話「咁…我就聽殷殷話,畀一個改過嘅機會你,希望……你唔好再好似之前咁,知道未?」

「我知道啦,小喬,多謝你,仲有殷殷」

「唔好客氣啦,見到你地兩個好返,我會覺得好開心咖」天殷非常開朗咁講,然後佢地三個之後就各自返自己位坐,準備之後嘅課堂。
 
殊不知一大朝早,居然又係表演藝術堂。同尋日嘅戲劇訓練唔同嘅係,今日呢一科嘅老師Ms Chan,又安排咗另外一啲嘢去教學生。

但經過頭先沉悶至極嘅早會洗禮之後,呢班未訓醒嘅學生,都溫溫噔噔咁行入去Studio上堂。

「咁多位同學早晨啊。今日呢堂我地將會學跳社交舞。」Ms Chan喺Studio塊大鏡前同全班同學講

「社交舞對於你地經常出入各個大小party嘅同學黎講,對於你地依家,甚至將來同其他人交流,都會有一定嘅幫助……」

「除此之外,唔同嘅舞蹈對於喺表演藝術裏面,都佔有一個非常重要嘅位置。」

「無論係做歌手、演員都好,基本上都會接觸到舞蹈。所以,Ms Chan都希望一陣間大家都可以專心啲學。」

「而為咗等大家一陣間可以更加快進入狀態,今日就……每兩位同學,盡量都一男一女同學一組啦,好啦大家可以分組啦」

Ms Chan喺吩咐班學生之後,一衆同學就搵自己嘅舞伴。不出一分鐘,大家都已經分好組。

「小喬同學呀,不如我地今日一組跳舞,好嗎?」禮謙為咗避免韻喬再同俊軒因為周末嘅事嘈交甚至惡整對方,於是主動邀請韻喬做自己嘅舞伴。

順便都畀自己有更多嘅機會同韻喬相處,甚至拉一下韻喬對自己嘅好感度。

「可以啊謙謙!」韻喬好爽快咁就應承咗禮謙嘅邀請,然後就同天殷話「殷殷呀,咁你今日不如同小軒佢一pair啦好嗎?」

不過,韻喬並冇留意到,天殷依家嘅表情有少少幽怨。

但係好可惜,佢地四人組今次又有事情發生…

「下唔好啦程禮謙!今日我想要同小喬同學一組喎!」喺一邊嘅俊軒喺聽到韻喬講完上一句之後,就突然之間叫咗出聲,大家嘅尷尬癌又開始發作,空氣都隨即凝固起黎。

「下!做咩唔得呀小軒?」韻喬同禮謙連個齊聲反問俊軒「咪住先小軒,Ms Chan又冇話過一定要指定邊個同邊個一組,咁我想小喬同我一組有咩問題先?」禮謙再補充一句之後,火藥味就開始升級。

「下?冇話啊。我頭先只不過係喺度發下白日夢,順便隨口up咋嘛,唔得咩?」俊軒基本上就係喺度用9 up黎回應,但係其他人面色一沉。

俊軒見勢色唔對,於是就打圓場話「喂我講笑咋!你地兩個使唔使塊面黑到咁呀?」

「林俊軒……」響俊軒全朵嘅,係禮謙,但係俊軒就打斷禮謙話「得啦謙謙,你就同小喬同學去練啦,我今日就同天殷練。天殷,我地開始練習啦!」

不過,頭先喺一旁嘅天殷,塊面已經黑得不能再黑,感覺俊軒有心喺度玩野,變到好似唔係太想同俊軒一組咁。

至於韻喬,雖然都目睹事發經過,心裏面都感到非常尷尬,但係自己就冇出聲。

而喺開始學跳舞練習之前,Ms Chan 不忘再一次叮囑各位同學「嗱各位同學,喺開始前麻煩聽一聽我講先。」

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿