Ch 12 ~ 好從實招來啦下 Part 2(連載日期:2022/02/18)

「但係你喺我打之前,至少都畀我知道,韻喬同學依家到底咩情況先得咖」禮謙續道。

「冇呀,其實張韻喬個情況已經好過喺學校好多咖啦,頭先喺佢屋企試下行路都冇咩大問題啦,你就唔使太過擔心嘅」俊軒諗一諗之後就講。

「不過,唔知點解,張韻喬佢頭先由放學,到返到屋企之後,面色都好似比起今朝有少少奇怪,好蒼白,望落個人好似唔係太舒服咁。」

「我諗住夜少少同天殷講,等天殷再幫我打電話問候下韻喬佢……」

禮謙喺聽到俊軒嘅形容之後,都有少少擔心,同時都醒起一樣嘢「小軒,今日下晝咪開始涼涼地嘅?」

「係呀,做咩呀?」「你有冇發現,韻喬同學佢今日冇帶冷衫返學咖?」

俊軒於是好努力咁,記起今日喺學校裏面嘅事「你咁講又好似係喎謙謙,其他同學都好似陸續有着冷衫,但係我見韻喬同學,今日都冇拎過件冷衫出黎」

但俊軒好快都意識到一件好嚴重嘅事……「如果係咁嘅話,我怕韻喬同學可能會冷病喎!」

「下,點解咁樣講呀軒少?」禮謙都因為聽到俊軒嘅推斷之後,而整個人都變得緊張起黎。

俊軒於是就繼續講「頭先我上到韻喬同學屋企之後,明明我都已經覺得涼涼地,但係韻喬同學唔單止要我幫佢開冷氣,佢仲走去拉低佢條校裙後面條拉鏈抖涼喎!」

「咩話!?」禮謙聽完之後,同樣都非常緊張,仲緊張到成個人企喺身「咁搞法,韻喬同學可能會病咖喎,天氣咁涼唔着冷衫都算啦,仲走去拉低拉鏈吹冷氣?!」

「睇怕今次韻喬同學,好大機會會感冒啦,隨時請病假都唔出奇」

俊軒之後都嘆氣道「我都覺得有可能呀,希望韻喬最後會冇事啦。天殷果然講得冇錯,韻喬同學可能真係一隻大頭蝦黎,讀書咁叻但係偏偏就咁大個人,都唔識照顧好自己都有嘅」
 
就喺俊軒繼續嘆息、兩個人都dead air嘅時候,禮謙突然收起平常嘅嬉皮笑臉,非常凝重咁對俊軒開始問問題

「老友,依家就只有我地兩個喺度,有樣嘢其實我想問你好耐,好重要,但係喺學校我又唔方便問,希望你可以誠實答我」
 
俊軒聽到之後有少少愕然,畢竟氣氛真係好奇怪「禮謙你到底有咩想問咖?而且做咩突然之間敦埋口面呀你?」俊軒仲走去摸一摸禮謙嘅額頭「唔通你又好似小喬咁唔舒服呀?」

禮謙繼續面目表情咁話「我冇事,冇發燒。不過我想問你嘅就係」

「小軒,你其實係咪鍾意咗張韻喬同學呀?應該話,你係咪對張韻喬同學有意思」禮謙非常直接咁,將心目中疑問講出黎。

「哇你都癡線嘅!你呢啲咩問題黎咖?」俊軒撲哧一聲,而且好似好鄙視禮謙嘅疑問

「我……我邊有可能會鍾意咗嗰個變態暴力狂先得咖!?」俊軒雖然表面上極力否認,但心中卻突然泛起一絲漣漪。

因為就喺最近,俊軒喺訓覺嘅時候,已經發咗兩個同韻喬有關嘅夢,再加上頭先喺醫療室同喺韻喬屋企幫對方搽藥油,以及將受傷嘅韻喬抱去醫療室嘅事,所以表情都已經將佢出賣。
 
禮謙見到俊軒口不對心,當然就繼續追問落去啦「啊林大哥啊,其實我地假假地都叫由Form 1一齊玩玩到依家,而且依家真係得我地兩個喺度,好心你就坦坦白白,同我講真話啦,你真係連死黨都想瞞,都唔知你係咪真係當我係死黨啦!」

「不過,我好肯定嘅係,你係鍾意咗佢囉!就算呢一刻唔係鍾意都好,你都可能對韻喬同學有意思,甚至話有好感,係唔係?」

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿