Ch 12 ~ 好從實招來啦下 Part 5(連載日期:2022/02/25)

去到第二日嘅朝早,俊軒就如同一衆Form 5A嘅同學一樣,如常返到班房。

但因為天氣喺晚間起風轉涼咗唔少嘅關係,而且仲未到換冬季校服嘅季節,所以大部分同學今日都有著冷衫返學。

到早上8點15分打鐘嘅時候,班主任Ms 張進入班房點名。不過,喺Ms張返到班房嘅時候,天殷就發現韻喬居然冇返學,心裏面就開始緊張起黎

“咦,點解喬喬仲未返學嘅?我記得佢有預塞車時間咖喎,應該都唔會塞咁耐都返唔到學校咖喎“

天殷見有啲唔對路,於是就喺櫃桶裏面,打開自己部電話,睇下交通消息。不過天殷都搵唔到香港仔隧道入香港仔塞車嘅消息。

同一時間,Ms張已經開始點名「請問有冇見邊位同學冇返學?」天殷喺Ms張講完之後,就舉手話「Ms張,張韻喬同學好似absent」

Ms張於是抬起頭,望向韻喬空空如也嘅座位,確定之後就話「好,唔該李天殷同學,咁你記得幫韻喬同學抄notes啦喎」「知道啦Ms張」

當然,對於天殷黎講,幫韻喬做筆記,簡直就係人生一大難題,畢竟平時喺學業上,天殷都係由韻喬carry自己,如今靠山缺席,自然倍感壓力山大。
 
同一時間,因為韻喬、天殷本身同俊軒、禮謙唔係一齊坐嘅關係,所以當兩個男仔知道咗韻喬冇返學之後,都感到非常驚訝,而且都好擔心韻喬情況。

不過,因為都需要準備上堂嘅關係,變咗俊軒同禮謙佢地兩個唔可以直接問天殷,到底知唔知韻喬發生咩事冇返學。所以佢地都要等到小息,先可以問天殷。

喺打鍾落堂放小息嘅一刻,俊軒同禮謙兩個,就即刻走去天殷個位,然後示意天殷出去班房外面嘅走廊。

天殷喺畀兩個男仔半推之下,就不滿道「喂!你地兩個使唔使咁心急呀!?平時其他人absent又唔見你地兩個咁上心?」

兩個男仔無言以對,然後俊軒就仲係有少少緊張問「咁殷殷,我地想問,到底你知唔知道,點解小喬今日會冇返學嘅原因?」「我梗係知啦,話哂我係喬喬嘅好姐妹喎。」

「不過你地兩個可唔可以同我冷靜少少先呀?你地兩個依家好似想……想將我食咗咁樣,好恐怖呀!」天殷用兜圈嘅方式,去表達自己對兩個男仔嘅不滿,搞到兩個男仔都即刻同天殷講對唔住

「小喬佢今日唔舒服,所以冇返到學」天殷喺等一等之後,就同俊軒、禮謙講。
 
「咩話?!小喬唔舒服?點解呀?」俊軒同禮謙兩個都好大聲咁,表現出不可置信嘅表情。

「喂你地兩個洗唔洗咁大反應呀?病咗咪病咗囉!」天殷都好大聲咁反問俊軒同禮謙兩個。
 
「冇…冇嘢,不過,我想問小喬有冇同你講係因為咩事唔舒服而請假?係咪因為腳痛?」俊軒先問,但同時都用眼神射向禮謙,暗指禮謙因為唔小心踩到韻喬,而令到韻喬受傷。
 
「唔係呀小軒,佢係因為頭痛同埋發燒,所以頭先打咗電話返學校請病假。然之後小喬就text咗我啦」天殷同時將頭先上堂嗰陣,同韻喬Signal嘅内容,畀兩個男仔過目。雖然天殷都知道内情,但佢都冇講太多。
 
「原來係咁,但請問天殷你…知唔知韻喬同學佢……睇咗醫生未?」禮謙追問天殷道
 
「呃,小喬頭先同我講,話佢已經打電話去醫務所掛咗號,然後一陣去落去睇醫生喎,佢冇再講太多啦」天殷面紅紅咁回應。

「不過軒仔呀,我想問下呢,喺你尋日送喬喬返屋企嗰陣時,喬喬佢個樣有冇咩異樣或者唔妥,可以搞到佢咁唔舒服要告病假呀?」今次到天殷有少少緊張咁追問。

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿