Ch 12 ~ 好從實招來啦下 Part 6(連載日期:2022/02/26)

(三平台175K纍積點擊加更,多謝大家支持,我先不停有機會加文畀大家睇)

「不過軒仔呀,我想問下呢,喺你尋日送喬喬返屋企嗰陣時,喬喬佢個樣有冇咩異樣或者唔妥,可以搞到佢咁唔舒服要告病假呀?」今次到天殷有少少緊張咁追問。
 
俊軒於是就記起尋日放學到離開張家中間發生嘅事,面紅紅咁講「呀,小喬同我講話,腳眼受傷個位…都仲係有少少痛,但已經好過整親嘅時候好多…」

「不過令我覺得奇怪嘅係,小喬尋日喺返到屋企之後,佢就一直都話好熱好熱,返到屋企開大冷氣都算啦,佢仲走去拉低你地校裙後面條拉鏈,打出少少個背脊散熱」

「但係,尋日明明天文台唔係話得20度咋咩?既然都已經涼到咁,點解都仲要開咁大冷氣呢?」俊軒喺度R頭,好似諗唔明韻喬發生咩事咁。
 
「下!?尋日下晝已經咁涼啦喎,都仲要開冷氣咁誇張?!而且我記得韻喬同學佢尋日都冇帶到冷衫返學,一直喺班房裏面吹冷氣」禮謙再次好驚訝咁講。
 
「咁我估小喬佢應該喺吹冷氣嘅時候冷親,所以之後就開始發燒」天殷慢慢咁推斷道,但係喺見到兩個男仔非常擔心嘅樣之後,就反問「喂!你地兩個最近咁緊張小喬做咩呀?唔通你地兩個要 ……?」

俊軒同禮謙對於天殷呢個突如其來嘅問題,都一齊變得非常緊張,感覺到天殷已經將佢地兩個睇穿咗,佢地同一時間都鍾意韻喬嘅諗法

「喂,你地兩個好從實招來啦下!唔好以為我真係唔知道你地兩個男仔喺度諗咩呀!」
 
不過,俊軒首先喺度否認「唔係唔係,根本就冇啲咁…..」

「係呀殷殷,我估我地兩個都應該係….」禮謙打斷俊軒,承認兩人心中所想。

原先俊軒都想打斷禮謙,但係俊軒又唔想依家就將説話講得太絕,免得以後真係鍾意韻喬嘅時候招人口實,所以都冇出聲

「車!你地又知道我喺度講緊乜嘢咩?」天殷笑笑口咁喺度講「不過,既然都已經畀我估到嘅話,咁.….就不如等李家大小姐我幫下你地啦」

「但係殷殷呀,你一個又邊度有可能,可以同時幫到我地兩個呢?」俊軒一本正經咁質疑天殷頭先嘅説話「韻喬去到最後,都只可以揀其中一個一齊咋喎!」
 
「哈哈哈!你個小軒呀,咁唔誠實都有嘅!你唔記得咗上次講大話搞出大頭佛嘅教訓啦?」天殷喺呢段説話裏面,搵到位去寸俊軒,於是不停喺度恥笑對方「明明頭先先仲喺度唔認自己鍾意小喬,依家轉個頭又對人地咁鬼緊張。」

「你呀林俊軒,你係男仔黎咖,你係鍾意人地嘅話,咪大大方方咁認咗佢囉!都唔知你怕個毛咩!」

「至於我頭先嘅意思係,你地兩個要追喬喬嘅話,就梗係要你地自己諗辦法去追佢啦,小妹我可以做嘅,就只可以幫你地問問小喬,到底佢鍾意邊個多啲啦,你地兩個唔好搞錯或者誤會我呀!」天殷糾正道。

「哦,原來你嘅意思係咁。咁唔該哂殷殷你先啦!」俊軒同禮謙同聲道。
 
「不過呀!我同你地講明先呀,你地兩個是但邊個追到小喬都好,唔該你地都對佢好啲呀,知道未呀?你地一定一定要知道,小喬喺學校,甚至喺校外,都有唔少人追咖!」天殷非常認真咁“告誡”兩位男同學。
 
「遵命!李家大小姐!」兩個男生再答道。不過,因為始終自己係最後一個,接觸同照顧過韻喬嘅人,覺得韻喬病倒自己都有一定責任,所以俊軒就提議話

「既然今日小喬唔舒服absent,大家又咁擔心佢嘅情況。咁不如…我地喺放學之後,打電話畀小喬,問候下佢,順便了結我地依家心裏面嘅疑問,好冇呀?」
 
「都好呀軒少,始終韻喬同學依家得佢自己一個留喺屋企,父母又同時都唔喺香港喎,我都好怕佢呢個大頭蝦一定照顧唔掂自己」禮謙和應。
 
「既然係咁,咁不如我地放學之後,就喺班房裏面等啦」天殷同意道「不過呢,你地兩個就唔好太過擔心啦,一陣專心上咗堂先啦,始終依家啲老師教書教得咁快,我地又可能要教小喬功課」

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿