Ch 12 ~ 好從實招來啦下 Part 7(連載日期:2022/02/28)

「既然係咁,咁不如我地放學之後,就喺班房裏面等啦」天殷同意道「不過呢,你地兩個就唔好太過擔心啦,一陣專心上咗堂先啦,始終依家啲老師教書教得咁快,我地又可能要教小喬功課」
 
天殷一講到功課嘅問題,禮謙就有少少膽顫心驚,始終自己成績都唔係俊軒、韻喬之流「不如,就等我負責幫小喬整今日嘅notes?」

「我怕天才就算再叻嘅話,absent一日都可能會甩哂啲進度,小喬又咁注重成績,所以呢一層我都一定要幫手」俊軒認為今次出手,會係留好印象畀韻喬嘅一個好機會,於是同天殷自動請纓。
 
「好呀軒少,橫掂你嘅成績同韻喬同學一直都差唔多。我怕小喬讀完我啲notes之後佢會想打獲我」禮謙本來都想幫俊軒手,但自知自己嘅同俊軒、韻喬兩個學霸有好大嘅差距。

所以唯有就將呢個重要嘅任務,交畀好朋友全權處理。

「就咁決定啦,今日真係辛苦哂你啦小軒,一個人要處理兩份notes,加油呀!」天殷搭一搭俊軒膊頭之後,就自己行開咗。
 
至於因為唔舒服而自己一個喺屋企嘅韻喬,喺打完電話返學校請假同喺屋企樓下醫務所掛號之後,就返上床度繼續休息。

直到十一點幾左右,韻喬先自己落去樓下診所睇醫生。

而喺經過醫生嘅診斷之後,醫生就話韻喬有氣管炎,開左啲消炎同退燒藥畀佢,同時都吩咐韻喬要休息幾日同多啲飲水。

喺出面買埋今日嘅午餐之後,韻喬就頭重重咁返上屋企休息。

話咁快到咗放學時間,俊軒今日都好認真咁聽書,同時都喺度密密寫,甚至利用轉堂嘅時間去整理notes。

喺佢整理好畀韻喬嘅notes後,就同天殷講「終於都搞掂啦!殷殷呀,我諗應該都差唔多時間啦,不如依家打電話畀韻喬同學,睇下佢今日情況點先?」
 
天殷諗一諗之後就話「都好喎,嗱小軒,見你今日咁辛苦咁落力同花咁多時間咁去幫小喬整notes,咁本小姐就借我電話畀你打先,等你同喬喬講咗先嘞!呃,一陣間禮謙,你再自己打畀人啦」

聽到天殷咁講,禮謙心裏面雖然有少少唔願意,但俊軒的確有功勞在先,所以都冇駁天殷嘴。
 
不過都喺度強調一下,俊軒其實仲未完成佢嘅大滿貫任務,就連之前要韻喬上去林家,扮自己“女朋友”嘅時候,俊軒都冇問到韻喬要電話號碼。

天殷於是已經喺電話度,撳咗韻喬個號碼出黎「唔該殷殷」嘟嘟……「喂……」好快,電話嘅另一邊先傳來非常微弱嘅聲線,斷估都係俊軒嘅呢通電話,嘈醒咗正喺度休息嘅韻喬。
 
「喂小喬同學?我係俊軒呀。做咩你今日冇返學嘅?你冇乜事呀嘛?」俊軒問道,當然係明知故問啦,畢竟俊軒都知道韻喬係因為唔舒服先會冇返學。

不過,韻喬都好快意識到「喂!點解明明……係殷殷個電話,但係會係你個衰人把聲黎嘅?」

俊軒聽到之後,自然有少少不滿「咩衰人呀?!係我主動提出話要放學打個電話畀你咖,睇下你依家點情況呀,真係好心冇好報呀!」

「林……林俊軒!你個衰人居然咁放肆咁同我講嘢!咩咩咩好心冇好報呀!?」聽到俊軒咁樣寸自己,韻喬突然之間變得精神起黎。

「哼!又會突然之間咁精神都有嘅,都唔知道你係咪詐病唔返學?」俊軒都即刻還拖,而天殷同禮謙就喺旁邊大笑。

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿