Ch 15 ~ 告白 Part 5(連載日期:2022/04/13)

臨離開病房之前,禮謙又走到護士站,搵護士查問下韻喬嘅病情…

「張韻喬佢依家情況都穩定,不過都要清咗肺入面啲菌先,而且韻喬仲未退哂燒,所以都要喺度留多幾日先可以出院」

「好嘅,唔該哂姑娘!」「唔使客氣」禮謙之後就好放心咁離開醫院。
 
但與其話放心,其實此刻嘅禮謙好揪心就真。

喺一上車之後,禮謙就即刻打電話畀俊軒,而俊軒都好快聽電話「軒軒,我已經走咗啦,你依家可以上去探韻喬同學咖啦!」
 
「ok,我啱啱喺學校出咗發啦。係啦,小喬嘅情況點呀?仲有冇發燒咁?」俊軒第一件事,就係先關心韻喬嘅情況

「韻喬同學情況都幾穩定,但係姑娘就話佢未退哂燒,而且肺都仲有少少花,所以韻喬應該都要住多幾日醫院咖啦」
 
「明白,唔該你先。咁表白呢?小喬佢…畀咩反應你呀?」除咗韻喬嘅病情之外,俊軒關心嘅另一件事,當然就係兩兄弟之間嘅戰情。

禮謙於是倒抽一口涼氣,非常唏噓咁講「唉,咪提拉小軒……」

「下?咪提?你地頭先發生咩事呀?」俊軒非常驚奇咁問,畢竟禮謙份人都好少咁灰

「韻喬同學佢…拒絕咗我呀,話只係當我係佢好好嘅朋友,而且頭先仲喺病房好大聲咁,發表一大堆自己拒絕愛情嘅偉論之餘,仲話唔會鍾意我添呀!」禮謙一諗到韻喬頭先嘅一番説話,就即刻垂頭喪氣咁款。

不過另一頭嘅俊軒,心裏面當然就有少少暗爽啦。

但係俊軒諗深一層,既然韻喬可以對禮謙都講到咁絕嘅話,搞不好一陣間到自己上馬嘅時候,韻喬可能會用相同嘅方法,甚至更極端、難聽嘅説話去拒絕自己。

一諗到呢度,俊軒個心都有少少寒。
 
「原來係咁。不過我自己覺得啦,可能小喬都係之前畀其他男仔嚇親過唔少次,所以先至會咁收埋自己,拒絕哂啲男仔嘅表白啫!」俊軒強裝鎮定咁勸勉禮謙

「而且一陣我都可能會畀佢用相同嘅方法拒絕呢!所以呢,我地兩個都慢慢嚟啦,唔好心急!」

「唉,希望韻喬同學之後都會慢慢接受我啦」禮謙依然都係好唔開心,俊軒就唯有再畀多少少正能量

「大家都加油啦,公平競爭。好啦,我都差唔多去到醫院啦,今晚我地返到去再講電話啦,Bye!」
 
「ok,你都加油啦,希望你下場都唔好好似我一樣咁慘啦」雖然要同死黨競爭,但係禮謙依然都好大方咁祝福好友

「係啦小軒呀,韻喬同學頭先話LS有功課唔太明白要問你,你自己都準備一下先啦!」「知道,咁唔該哂你先,Bye」

喺同禮謙收線之後,俊軒嘅不安感都越來越大,雖然自己都仲有機會。但諗到可能一陣間要同韻喬表白嘅時候,都可能會被韻喬一下拒絕,搞到自己冇face之餘,仲可能會搞到之後面阻阻,然後前功就會盡廢。

而且,一陣間自己仲要教韻喬功課,呢個都係咁多年以嚟嘅第一次,畢竟基本上都冇咩可以難倒韻喬,而需要俊軒出手教對方,所以俊軒都有另外嘅不安感

“希望我一陣間都可以平安度過,唔會畀小喬打到入對面病房“。就喺俊軒繼續諗嘅同時,林家嘅座駕就已經去到律敦治醫院。
 
另一邊廂,喺律敦治醫院病房内……
 
“點解….點解無啦啦禮謙話會鍾意我嘅?”一邊做功課嘅韻喬一邊大感不解,不停咁同自己講

“而且明明我地兩個,都唔係話有太多兩個人單獨相處嘅時間,甚至如果唔係因為同班,同埋要幫手扮個死人頭嘅女朋友,我地都冇太多交集,咁點解佢要咁講?但係我真係只係當佢係朋友”

“我真係……真係有少少怕啲男仔,點解埋得我身嘅,好似去到咁上下,都會話想追我嘅?但係當我一開始就拒絕嘅時候,啲男仔就即刻疏遠我,然後就話我係冰山美人、甚至話我係les呢?“

“到底,啲男仔點樣係點樣睇男女關係咖呢?係咪一定要我say no之後,就一定要疏遠我,然後唔畀我睇清楚個男仔,係咪真係可以靠得住呢?唉呀真係好煩呀!到底邊個發明拍拖呢樣嘢咖!?“

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿