Ch 15 ~ 告白 Part 6(連載日期:2022/04/15)

就喺韻喬繼續沉思嘅同時,當值嘅陳姑娘就敲敲門,然後見到韻喬愁眉苦臉,於是就好溫柔咁問候對方「你諗咩諗咩諗到入哂神,連我敲門都唔應門呀韻喬?」

「冇呀,呃……陳姑娘,我喺度諗緊啲功課啫,我好似有少少唔係好識做咁…」韻喬作咗一個似是而非嘅理由出嚟。

「哦,不過頭先唔係有個男同學嚟探你病咩?點解你唔問佢嘅?」陳姑娘又喺度繼續問,搞到韻喬都有少少尷尬,唯有硬住頭皮講個大話出嚟

「呃……因為我地唔同科嘛,所以咪教唔到我囉」

「原來係咁」陳姑娘繼續喺度set架餐,準備同韻喬做檢查。
 
「好啦,又夠鐘要幫你量血壓同探熱先。請問病人你叫咩名呀?」「張韻喬」

呢個對答,其實係屬於醫院嘅SOP,目的就係要喺進行醫療程序之前,核對病人身份,並防止醫療事故發生。講完之後,陳姑娘就幫韻喬做呢兩個check。
 
「韻喬放鬆少少先…嗯…你暫時仲有少少發燒,不過你做咩咁唔冷靜呀,你睇下血壓有少少高喎?你有冇邊度覺得唔舒服呀?」陳姑娘於是就指住血壓機上嘅數字畀韻喬睇,然後喺排版内記錄讀數,方便醫生同其他護士跟進病情。
 
「唔舒服就應該冇啦。不過,頭先我喺度煩緊份功課,所以先可能唔太冷靜,搞到啲血壓唔小心高咗少少添。不過你放心,我真係冇咩事呀陳姑娘」韻喬好直接咁回答陳姑娘。
 
「妳係至好呀韻喬。咦,你啲功課都好高分喎,睇嚟韻喬你喺學校裏面,成績都係幾好嘅一批學生嚟?」陳姑娘喺執返好啲工具嘅同時,睇到韻喬檯面上嘅功課,所以一時好奇咁問韻喬。
 
「嗯……都還好啦!」韻喬面紅紅好謙虛咁講「不過我覺得自己可以再做好啲,而且喺學校裏面,我地同學之間嘅競爭都幾大下!所以大家平時啲功課、小測,有時候都會喺度鬥高分」
 
「嗯嗯,雖然韻喬你身為一個高中生,有上進心係好事嚟。」

「不過你做還做,都唔好畀太大壓力自己啦,而且你依家仲要係病人,你係需要多啲時間休息咖」陳姑娘一邊整理韻喬新吊嘅一包鹽水一邊講。
 
「我會咖啦,多謝陳姑娘你關心!」韻喬報以微笑回應

「好啦韻喬,我返出去照顧其他病人先啦。如果你需要抹身嘅話,就自己撳鐘叫姑娘幫你啦!」

「知道啦,唔該陳姑娘」陳姑娘再三叮囑道,之後就離開韻喬所在房間。然後又一次得番韻喬一個喺度,繼續做佢嘅功課。
 
其實喺呢個時候,俊軒都已經到達醫院。佢喺一入到病房裏面「姑娘你好呀,我想請問張韻喬嘅情況如何?」俊軒對護士站嘅護士問道「我係佢嘅同班同學…」
 
「哦,你係佢同班同學呀?」另一個當值護士問「係呀姑娘!」護士於是報以微笑,然後就睇返陳姑娘啱啱放番出去護士站嘅排版。
 
「韻喬佢嘅情況其實都ok,但係因為都仲未退燒,而且肺炎都要少少時間醫,同埋個肺都仲有少少花,所以都預住韻喬要住多喺度幾日先」護士對俊軒道

「不過呢,我地同事都發現韻喬喺日頭都好似好悶下咁,所以都等你拎嘢畀佢打發下時間」
 
「哈哈!我知道啦,咁唔該你先姑娘!不過我今日都帶咗唔少嘢畀韻喬佢去打發時間,希望唔會嚇到佢啦」俊軒就指一指手上嘅環保袋,裏面全部都係韻喬嘅筆記同作業,數量之多都嚇到姑娘…

「同學,功課呢啲你帶還帶,但係都唔好帶太多呀,畢竟韻喬佢都係病人,需要多啲時間休息,唔可以用佢平時嘅workload照搬過嚟咖」

「嗯嗯!我知道啦姑娘」俊軒之後就慢慢行去韻喬所在嘅病房。不過俊軒又想同韻喬玩下,於是就……
 
「咯咯」...

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿