Ch 15 ~ 告白 Part 14(連載日期:2022/05/04)

天殷冇直接回應俊軒,但係就轉到另外一個話題,一個非常尷尬嘅話題「喂你地兩個,今日咁快同咗小喬表白啦?」天殷一邊倒水一邊問兩個男仔。
 
「係啊!……咦喂!咪住先!點解天殷你又會知,我同小軒今日都有同韻喬同學表白嘅?係咪韻喬同學頭先同你講咖?」聽到天殷咁嘅問題,禮謙就好驚訝咁反問對方。
 
「係呀,咪就係頭先喺醫院幫小喬抹完身嗰陣,我見到小喬好似心事重重咁,於是我咪問下發生咩事囉,然之後小喬就同我講哂成件事啦」天殷形容返頭先喺病房裏面同韻喬嘅對話

「原來係咁,不過小喬又會咁快就同你講嘅?」俊軒都表示不可思議。
 
「點解唔會呀林俊軒?!因為小喬肯定就係畀你地兩隻嘢嚇親啦,所以先會咁快同我求救啦啦哈哈哈!」

「但係個答案呢…..有少少出乎本小姐意料之外喎!」天殷有少少賣關子咁同俊軒、禮謙講。
 
「下?點解咁講呀殷殷?」畀天殷成功吊癮嘅禮謙,忍唔住即刻追問天殷,搞到天殷喺冲涼嘅時候,差少少就想笑出聲。
 
「嗱,喺我講之前,不如你地都同我講下,到底你地分別同小喬講咗啲咩先啦!冇可能得我一個講,你地就喺度聽咁唔公平咖喎!」八卦嘅天殷就扮哂嘢,以公平為由反問男仔爆料,於是兩個男仔都同天殷講返頭先表白嘅經過。

「原來呀,不過聽你地咁講,今次林二少你包裝得幾好呀!唔錯唔錯,果然有進步呀下!今次終於唔係冇鬼用啦」天殷聽完之後以呢句總結,同時都再一次暗寸俊軒上一次冇料到。
 
俊軒於是就好尷尬咁以笑遮醜,但天殷好快就講出韻喬嘅意思「嗱,你兩個同我聽住啦下,我只係講一次咖咋。」

「小喬呢,聽完你地咁樣表白之後,就當然係好愕然啦下,因為佢就一路都只係當你地兩個係朋友,但係當然,我唔知依家小橋點樣諗俊軒你啦」

「既然係咁,於是我再追問落去,問喬喬如果將對朋友嘅鍾意都當係嘅話,喬喬會點揀。結果喬喬居然同我講,話咁樣就鍾意……禮謙多啲喎!」天殷再繼續將埋落去。
 
「Yes!嗱學霸軒,你聽到啦,我一早都話韻喬同學會鍾意我咖啦!天殷麻煩你幫我多謝佢先」禮謙認叻咁講,但係天殷心裏面就再一次非常之唔好受,而俊軒佢都冇再出聲。
 
「不過呢!我未講完…」天殷特別强調呢兩個字,自然就引起兩個男仔嘅注意......

「點呀天殷同學?」「殷殷你就快啲講啦,好緊張呀!」

「我自己反而覺得,小喬其實會鍾意俊軒多少少,只不過係因為喬喬佢唔知道咩叫做鍾意,所以先會咁樣講」
 
「哈哈!頭先認叻認唔切吖啦,依家有人仲唔灰到爆咩!」俊軒借天殷嘅說話反將禮謙一軍,搞到禮謙心裏面完全不是味兒,所以就問天殷「但點解你會咁講?天殷同學」
 
「其實好簡單咋嘛!平時大家細心啲嘅都應該會注意到,因為喺俊軒同小喬傾計嘅時候,佢地嘅内容同語氣都比較生動,雖然好多時候佢地都好似喺度嗌交咁……」天殷回答道。

「反而喺同謙謙你傾計嘅時候,謙謙講嘢有時候比較公式化,畀人感覺好似有少少悶蛋嘅感覺。」

「所以謙謙你喺呢一方面,真係要再加油,試下講嘢生動有趣少少呀,雖然你呢種謙謙君子嘅風格,都會有女仔喜歡嘅…」天殷有意無意咁同禮謙表達自己嘅感覺。

「知道啦天殷,我…我會慢慢改咖啦!」禮謙終於都踏出第一個嘗試,喺答天殷嘅時候,收起“同學”兩個字,搞到天殷都忍唔住講一句「乖啦」回應。
 
「好啦,我唔同你地講啦,我想自己慢慢嘆下bath bomb先。喂你聽日上嚟之前,麻煩喺Signal裏面話我知呀,俊軒」天殷叫道

「我知道啦,咁唔阻你啦!聽日見!拜拜」俊軒道。

「bye天殷」三人通話就係咁結束。

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿