Ch 16 ~ 麻煩的一天 Part 1(連載日期:2022/05/16)

就喺韻喬繼續留院嘅同時,Form 5A 嘅班房繼續過住冇韻喬喺度嘅日子,但大家都開始慢慢咁習慣。

不過都總有其他同學,包括隔離班一直留意開韻喬嘅同學,都依然會同俊軒、天殷、禮謙佢地,問候一下韻喬嘅情況。
 
而同時,因為上學期都已經過咗一段相當嘅時間,各科嘅老師都開始加強力度,去谷Form 5嘅學生,功課、quiz全部都排山倒海一湧而至。

結果喺老師嘅壓力之下,韻喬最後都要喺醫院做quiz,然而之前梁醫生有叫過俊軒佢地要畀韻喬休息,而嚴禁喺醫院做quiz。
 
「5A張韻喬:殷殷,醫生巡完房話我聽日可以出院啦!        21:46」就喺星期二夜晚9點幾,喺醫生巡房過後,韻喬就喺Signal度通知天殷。

而天殷見到之後就秒回韻喬......
 
「5A李天殷:Yeah!喬喬終於好返可以出院啦!        21:47」
「5A李天殷:咁聽日放學之後我地過嚟接你啦!       21:48」
 
不過韻喬就唔係咁諗啦……

「5A張韻喬:下唔好啦殷殷,你地如果唔得閒嘅話,我可以自己返去咖,我唔想再麻煩到大家           21:49」
「5A張韻喬:呢一段時間要你地日日都上嚟睇我,又要幫我做跑腿,我真係覺得唔好意思!             21:49」

「5A李天殷:唔好咁啦喬喬,你啱啱先好返咋,唔可以太過操勞咖!等我一陣叫埋兩個男仔都嚟幫你手啦!        21:50」

「5A張韻喬:咁好啦,唔該哂你地先啦        21:50」

「5A李天殷:唔好客氣啦,咁我一陣同佢地講聲先!另外,我聽日返到學校,都幫你通知Ms張啦!         21:51」

「5A張韻喬:好嘅,唔該殷殷。我休息先啦,聽日見啦          21:52」

「5A李天殷:聽日見,good night        21:53」

講完之後,天殷就將韻喬可以出院嘅消息,通知俊軒同禮謙。而兩個男仔知道之後都表非常示樂意幫忙,甚至更將原本嘅安排更改,方便自己可以陪到韻喬出院。
 
於是到第二日返學點名嘅時候......

「Ms張,張韻喬同學尋晚同我講,話今日下晝會出院,如無意外,張韻喬同學聽日應該會返學。佢叫我通知一聲你。」Ms張一開始點名,天殷就第一時間舉手,將呢個好消息同全班講。

Form 5A其他同學聽到都好開心,畢竟韻喬除咗因為外貌討好而人緣甚佳之外,更重要嘅係,都係因為可以參考功課同埋Carry大家嘅quiz。
 
「好,唔該你,李天殷同學。不過,麻煩你你幫我同張韻喬同學講聲,如果張韻喬同學想休息多少少時間嘅話,唔差在放多一日病假,喺星期五先返學都唔遲」Ms張聽到之後都好帶有微笑咁講。

其他同學聽到Ms張會咁慷慨咁,容許班上嘅天才放咁多日假,都表示非常羡慕但同時又冇妒忌。

天殷聽到Ms張嘅説話之後,就點頭表示知道「明白,咁等我喺放lunch嘅時候,我再同張韻喬同學商量,睇下佢會想點樣安排呢件事,唔該哂你先Ms張!」
 
至於之前一晚已經知道消息嘅俊軒同禮謙,各自心裏面都非常淡定。

不過,兩個人喺對到眼之後,就互相鄙視對方,畢竟大家過去一段日子,都經常喺韻喬背後互相傷害。

而喺放學之後,天殷佢地三個好快就去到locker放好書,然後一齊坐的士出去律敦治醫院,畢竟佢地覺得三個人開三架車會好浪費。

喺車上面,天殷就好語重心長咁同兩個男仔講「小軒、謙謙,我知道你地兩個最近都一齊追緊喬喬。雖然兩個男仔同時追一個女仔,一定會有競爭,有贏有輸。」

「但係你地兩個爭還爭,千祈唔好再搞出會傷害大家感情嘅事,我唔想小喬因為你地兩個為佢互相反目成仇而感到唔開心…」

「其實我都知道你地呢幾日,都冇再一齊去探小喬,我希望你地兩個一陣去到醫院之後,麻煩都好似之前咁樣相處,知道未?」

「知道!」畀天殷隔開嘅俊軒同禮謙都表示明白。

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿