Ch 16 ~ 麻煩的一天 Part 7(連載日期:2022/05/29)

(Penana 400喜歡加更,多謝大家過去一段日子嘅支持,希望可以好快喺Penana到有500喜歡,到時候再加更)

禮謙於是就開始扭計話「小喬呀!嚟啦!今日就同我食啦!第一日復課咁重要嘅日子,當然係留畀我啦!」

俊軒聽到於是都反擊話「小喬,唔係呢,話哂之前我都花咗咁多時間教你功課喎,你唔係應該要同我食好啲咩?…..」
 
兩個死黨繼續爭奪同韻喬兩個人食飯嘅權利,你一言我一語咁,喋喋不休,而且各不相讓,基本上就差少少就可以開拖。
 
對於兩個男仔可以喺隔咗一晚嘅時間裏面,由好朋友變成咁,所以韻喬都忍唔住問佢地兩個「呃,你地兩個喺度做咩呀?我地唔係不嬲都係四個人一齊食開咖咩?做咩我一返嚟之後,你地就奇奇怪怪咁?」

但兩個男仔冇理到韻喬,繼續要求韻喬同自己單獨食lunch。
 
韻喬初時都覺得受寵若驚,畢竟一直都係覺得,自己當俊軒同禮謙都只係好朋友,而韻喬同時都覺得,一男一女單獨食飯,都只係情侶先會做嘅事。於是韻喬為咗避免大家誤會,先會喺心裏面都想話四個人一齊食。
 
不過,因為喺俊軒同禮謙兩個不斷催促同轟炸之下,韻喬終於都覺得,兩個人開始係有惡意咁,要自己選擇同邊個男仔食飯,於是就心諗......

“你兩個男仔都唔知喺度搞咩?!真係煩死本小姐啦!而且佢地一定要我二揀一下話?好,就畀多三十秒時間你地,睇下你兩個識唔識睇我面色做人先!”

於是,韻喬就冇出聲,但係就黑起自己嘅口面。不過,俊軒同禮謙兩個,都觀察唔到韻喬面部表情開始有微妙嘅變化,只係繼續你一言我一語咁互相爭奪韻喬。

韻喬見佢地兩個都仲係咁,於是就真係嬲啦,先同自己講“好,既然兩個都唔理我吖嘛!今次我就一於兩個都唔陪,睇下你兩隻嘢仲爭唔爭!“於是韻喬就鼓起泡鰓話……

「夠啦!好嘈好煩呀你地兩個!!即刻同我停呀!!!點解……點解我一返嚟,就一定要我揀其中一個單獨去食飯呀!?」韻喬好大聲咁講,基本上成個班房都聽到哂,所以大家都望住韻喬。

俊軒同禮謙就即刻停口,好愕然咁望住嬲到出面嘅韻喬。但韻喬就冇理佢地,繼續喺度講......

「頭先我問你地兩個啊,點解唔好似一直以來咁,四個人一齊食lunch,我都被人放置play!你地兩個就不停咁喺度嘈嘈嘈,你兩個到底有冇尊重過我、理過我嘅感受咖!?」面對韻喬突然爆seed,俊軒同禮謙都低頭不語。
 
不過,佢地兩個隔咗好耐都冇出聲「咁點呀你兩個,仲一唔一齊四個食飯咖?」韻喬繼續嬲爆爆咁問,嚇到兩個男主角都繼續唔敢出聲。

於是韻喬都失去耐性,好大聲話「唔答啦嘛?既然係咁,今日我就兩個都唔會陪!我自己會同殷殷兩個食飯!That’s It!」

俊軒同禮謙喺聽到韻喬嘅決定之後,面上都流露出一個不能相信嘅表情,於是一齊反問嬲到面紅嘅「小……小喬,你話咩話?!你唔同我食?」同時間韻喬就坐返喺自己個位上面,嬲爆爆咁唔出聲坐喺度發脾氣。
 
但兩個男仔問完韻喬,兼且得唔到韻喬嘅回應之後,佢地都再次互相用眼神鄙視對方,佢地兩個依然認為係對方錯先,所以先會形成如今兩敗俱傷嘅局面。
 
當然,韻喬都意識到兩個男仔嘅諗法,於是用一個居高臨下嘅語氣,企起身反問兩個男仔......

「唔同你地兩個食咪唔同你兩個食囉!你地好巴閉呀依家?!我鐘意今日剩係同我嘅殷殷食飯,可以兩個girls’ talk呀,咁係咪有咩問題呀?!」

「冇……冇問題,呢個係你嘅自由…」「我都冇問題呃!」面對突然如此強勢嘅韻喬,俊軒同禮謙都不敢多言。
 
「冇問題就得啦!咁今日你兩個自己食Lunch la!係咁!!」韻喬一邊講一邊行去洗手間,而俊軒自己走出班房發夢。至於禮謙就返埋自己位休息。

但係佢地三個人塊面都黑到不能再黑,完全係話畀其他人知係生人勿近嘅狀態咁。

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿