Mike睇到o左嘴,心諗點解呢部機知道曬佢啲嘢?

學歷、職業呢啲知都算,連佢係青頭仔呢啲嘢都知?

慶幸呢度無其他人睇到,否則實俾人笑。

大大話話都成廿五歲,咁大個人連波都未揸過,都真係有啲羞恥。

講返嗰部機,除左有立體畫面投射之外,畫面顯示嘅資料仲會隨轉盤嘅轉動而變換。

Mike隨意轉幾下轉盤,發現畫面顯示嘅嘢會唔同左。

雖則自己個名無變到,但隔籬嗰串英文同數字就變左。

另外,左上角張大頭照個髮型唔同左,體重、學歷、甚至乎性經驗等等嘅數值都轉左。

佢啱啱聽到部機話咩「時空裝置啟動」,但係睇嚟睇去,佢覺得呢部嘢,就只係啲偽造個人資料嘅機器。

隨後佢繼續轉,繼續睇,絕大部分嘅界面都係大同小異,直至轉到去Mike Cheung(AL-79)嘅界面就出現較大分別。

首先,張大頭相轉左一個梳住all-back頭嘅造型。

其次學歷一欄寫住芝加哥藝術學院畢業,職業係設計師,每月收入12K,留意個單位唔係港紙,而係美金!

咁都唔止,感情狀態顯示已婚,兼有情婦一個。

高學歷、高收入、有老婆仲包二奶,Mike心諗如果現實嘅自己有咁本事,咁就真係好啦。

個轉盤玩左一陣,佢覺得悶悶地,見中間仲有粒圓掣未掂過,因此輕輕㩒一下,睇下會唔會出到其他嘅畫面。

結果唔㩒猶自可,一㩒落去,神奇嘅事就發生!

剎那之間,天花板出現一個大光圈,產出極強大嘅吸力,一瞬間就將Mike成個人吸走。

眼前漆黑,身體快速漂浮左一秒。

一秒過後,佢見到自己身處喺一個完全陌生嘅地方。

佢唔知發生咩事,成碌木咁棟喺度,成個人呆左。

呢一刻嘅佢未意識到,喺啱啱短短一秒間,佢經已由原本嘅時空,穿梭嚟到左另一個平行時空。