「Etiäinen……哦!Etiäinen。」
 
當晚,我把早上發生的事在電話裡告訴給紡瑩。然後她興高采烈地重複喊著外星話語。
 
「唔係外星話,係芬蘭話。Etiäinen!」
 
「估唔到妳連芬蘭話都識。」
 
「我唔識芬蘭話,不過我搵 Doppelgänger 資料既時候有見過 Etiäinen 呢個字。」一旦是自己的範疇,紡瑩老師就會變得喋喋不休。
 
「Etiäinen 係芬蘭傳說裡面既一種靈體……或者叫做小精靈。係芬蘭傳統信仰裡面,世上萬物都有自己既小精靈,人亦都唔例外。有啲有法力既人,我地叫佢做薩滿。據講薩滿可以將小精靈變成自己既化身幫自己做野。」
 
「講到好似召喚獸咁。」
 
「嘛,有少少似啦。不過小精靈會同召喚既主人一模一樣。都可以講係主人既『分身』……」
 
就這樣紡瑩足足解釋了一個多小時。我好不容易才找到機會掛線,但已經是晚上十一點了。
 
我把 Etiäinen 這個生字儲存到電腦裡,順便在睡前 google 一下 Etiäinen。接著我看到一項十分有趣的搜尋結果:
 
『Etiäinen 研究會 | Facebook』
 
我點進連結,並加入了該群組。然後網頁彈出了一個視窗,是這個群組的宣傳影片。
 
影片一開始是一群人在郊外玩耍。不久之後畫面慢慢轉暗,眾人的聲音也變得越來越古怪。半分鐘後畫面全黑,配樂變成了一連串令人毛骨悚然的不協調音。在漆黑的畫面中偶爾會浮起紅色的文字:
 
『這個世界欺瞞了你』
 
『你值得知道這個世界的真相』
 
『我就在你的窗前』
 
『我就在你的門外』
 
『我就在你的背後』
 
『……』

 
再沒有文字浮現,但不協調的音樂仍然繼續……直到音樂都停下來的時候,畫面突然出現了一張臉,是和我一模一樣的臉。
 
畫面裡面的我說著話,但沒有聲音,只是配上了字幕:「來找我,我把一切都告訴你。」
 
最後附上了一個地址,影片到此結束。
 
從來沒有看過這樣令人不安的影片,還要在晚上一個人看,看完後我有嘔吐的感覺。六神無主的我決定關燈關電腦立即上床睡覺。
 
良久,我只是在床上輾轉反側,始終不能入睡。
 
『我就在你的背後』
 
在漆黑一片的房間裡,我只能夠一直提心吊膽。我想,如果這一刻我掉頭看的話,會看到一個和我一模一樣的人嗎?
 
不對,這不科學。為什麼我要擔心這些沒有科學根據的事情啊!
 
於是我大喊:「開黎見我!四條煙!」然後回頭一看,什麼都沒有。
 
但實在忍受不了這種精神折磨。於是我下床開燈,換了衣服,決定要親自去影片最後顯示的地址一探究竟。平常的我明明是不會做這樣麻煩的事情,但當時我確實是做了這個難以解釋的決定。
 
一個人,在凌晨十二點出門探險。還好地址是在市區內,應該不會太危險。不過以防萬一,我還是把剛才知道的事情用 whatsapp 報告給紡瑩。
 
電視廣告也有宣傳,行山遠足之前要把地點告訴朋友家人。