"Sam 你自己睇清楚!佢跟從來冇放低過ex 。為左佢,你真係願意犠牲自己咩?"

啊敏揮一揮手將啊Sam 放出嚟~

『願意,因為我愛佢!』佢用肯定目光望向個女仔『我願意用自己既生命換佢返嚟,只要佢冇事,你地想我點都可以!』

周圍霧氣開始消散~

個女仔雙手掩住自己雙眼"到底有我有咩及唔上佢?點解果陣你要玩我?點解…點……"『對唔住,以後就等我陪住妳。作為少少補償。我只有一個條件,就係放過啊婷啊敏。』啊Sam 攬實個女仔~

"好!不過我要佢地死喺呢度,仲要你親自郁手!!"

佢示意啊Sam 執起地上小燁把匕首。

我望住訓喺地下既啊賢再大叫「既然係你地既事,點解要拖埋我地入嚟?關我地咩事呀?」

啊Sam冇理過我,執起把刀對我同啊賢目露凶光!!「小燁!!對不起,我失約了!」

我合上雙眼去迎接自己最後一刻~

滴……滴……滴……

幾秒過後,我仍然未感覺到自己身上有任何痛楚。

唔通死前係唔會有任何感覺既?『妳應承過我無論如何都唔可以傷害Mika 架!點解妳要咁做?』

呢把聲係!!??

聽到呢一句,下意識望下到底係邊個!

小燁把聲,竟然喺啊賢度傳出嚟!?