《GatTV》

謎底︰

趣味/悲哀點︰
主角根本單機緊 佢只係跟蹤女神
留意返個故 女神係冇同佢交流過
一開始女神係同佢朋友阿儀講

疑問解答︰
GatTV員工房︰幼稚園﹑小學﹑中學﹑大學 (人類知識成長過程)
人頭面具︰係真人頭造既 雪房用途之一就係保存

恐怖點︰
主角發現左GatTV既秘密 根本唔係正常人既公司
最後一段係一個悲哀 意思係GatTV已經攞左女神個人頭黎用

故事主旨︰
GatTVd會狗吠既唔知咩野生物響度抄襲緊人類
當時作呢個故係用黎講某某電視抄襲。
(完)