一路鬼鬼祟祟咁跟住豪仔佢地身後行~

一路跟到入商場~

入到商場,我都要除一除副太陽眼鏡先~

始終入到商場都仲戴住太陽眼鏡既話,真係有D怪怪地...

最多我都係小心D~唔好跟得咁貼~離遠D咁跟~

不過其實又使唔使咁小心?

Kawaii都唔識我~又唔知我係豪仔D Friend~又唔會認得我...

認得我?認得又唔出奇架喎~

我咁靚女~俾佢認得我跟住喺佢背後咁耐都唔出奇丫~

靚女對靚女既敏感度係特別大架嘛~

就好似一山不能藏二虎咁上下~

只要喺佢“圓”既範圍內出現同自己咁上下靚既女仔...都會立即察覺得到!

所以我就要用“絕”去隱藏自己!唔可以俾Kawaii察覺得到!

又“圓”又“絕”講到自己成個Hunter咁痴咩線呢?

係唔係我諗多左呢?

我諗咁多做乜呢?

我又點解會諗得咁多呢?

可能我平時都好少做D偷偷摸摸鬼鬼祟祟既衰野掛~

平時好少做,一做起上黎就總係會唔習慣~

又總係會擔心呢樣擔心嗰樣咁架啦~

好啦好啦~小心還小心,都要自然D先得~

唔係既話,就真係好容易俾人發現~

我就自然D咁離遠跟住喺豪仔佢地身後行~

我一直都有留意住佢地...留意住佢地既舉動...

我發現佢地係就係都有計傾下既~

之但係都係Kawaii主動撩豪仔講野~

豪仔又總係會怕怕羞羞咁唔敢正視Kawaii~

咁樣係好事定係壞事?

Kawaii主動撩豪仔講野,又會望到豪仔實一實咁,照咁睇Kawaii對豪仔既印象都應該係唔差既~

之但係...豪仔又唔敢正視Kawaii...望都唔望一眼咁...好似唔係咁好咁囉...

咁樣既話...會令個女仔覺得你唔係咁禮貌咁架嘛~

唔...好!

我拎一拎起部電話~Send一Send句“同人講野係要望住人架!”。

我再望一望返佢地,望到豪仔睇一睇隻錶...諗左一諗...擰一擰轉頭...擰一擰個頭過黎我呢邊!

我立即閃入一間賣電腦野既店舖入面扮睇野!

我再拎一拎起部電話!Send一Send句“我係叫你望住Kawaii講野呀!”。

呢個豪仔係唔係白痴架?!

同緊女神行街就梗係叫你望住你個女神講野架啦!

點會望過黎架?!

真係…我真係俾呢個豪仔激死!

「靚女~有乜幫到你丫?」身邊有把男人聲出現...

我望一望身邊...正正就有個三十幾四十歲既中年男人鹹鹹濕濕咁打量住我...

『無無…你無野幫到我...』我擰下擰下頭...

「哦...咁你隨便睇下啦~」個三十幾四十歲既中年男人就繼續打量住我對雪白美腿...

而家係我隨便睇?定係我隨便俾你睇丫?

我就唔理得個鹹濕佬咁多,鬼鬼祟祟咁偷偷地探一探頭望一望出去...

我望到喺人群當中...豪仔同Kawaii佢地兩個...都已經行得有D遠...好遠...

要跟返住佢地...要跟返住佢地先得!唔係就會跟甩架喇!

我就急急腳咁走出電腦舖~又行快兩步~拉近返我同豪仔佢地既距離~

我又留意一下豪仔同Kawaii...

而家豪仔就有望住Kawaii黎講野喇~

只係豪仔塊面紅過蘋果咁,面容又有D生硬~好似打左Botox咁姐~

面紅紅咁樣望住女神,你話女神會點諗?

一定估到你對佢勁有意思~勁鍾意~勁迷戀~直頭係痴戀嗰隻添啦~

成份愛意都放晒喺塊面道,你今次仲唔俾女神食住?

我又留意一下Kawaii...Kawaii好似好受落咁~

唔...咁都好既~

俾女神食住都無壞既~

反正而家豪仔都係處於喺兵仔既階段~

女神肯食住你,咁都算叫做女神有放你在眼內~

好過完全無視你丫嘛~

所以呢...就算俾女神知道你對住佢怕羞都係好事~

最緊要唔好俾女神誤會你望住佢諗衰野就得喇~

繼續跟住喺佢地兩個身後行~

行下行下就行到上扶手電梯~

唔知係唔係豪仔真係咁醒目,識得企喺Kawaii身後幫佢遮遮呢~

你知啦~Kawaii今日係著短裙架嘛~

而且Kawaii對腳同我對腳一樣咁鬼死雪白修長引死人咁~一陣俾個鹹濕麻甩佬企喺佢後面偷影佢裙底就真係蝕底晒~

而Kawaii既身高又係同我差唔多高~企喺高一級既電梯上,就同豪仔差唔多高~

呢種感覺...總係好有情侶Feel~

男仔高過個女仔一個頭多D就係有呢樣野好~

就連企喺高一級既電梯上,都唔會高過個男仔~

視線都總會停留喺個男仔身上~總係好有安全感~

所以喺香港做女仔真係唔好生得咁高~

你知架啦~而家香港D男仔平均身高都係170咁上下架咋嘛~

你估真係有咁多高登仔咩~

170其實真係好矮架咋~

萬一你男朋友得170,而你有165高既話,著對三吋高踭鞋都高佢半個頭架喇~

同個矮過自己半個頭既男朋友行街你話幾咁怪?

好喇好喇好喇~你話著高踭鞋唔健康~唔著喇~咁如果好似而家咁呢?企喺扶手電梯呢?

企喺高一級既電梯上都高你成個頭啦~

到時點樣攬好丫?真係攬住你請你食波餅咩?

定係並排咁企阻住人?

再唔係俾你企上一級喇好唔好?

真係柒到唔敢諗~

所以呢...我好滿意我而家既身高身形同身材架~

繼續離遠咁跟住豪仔佢地後面行~

行下行下就行到黎...一壽司~

呢個豪仔都真係幾聽講架喎~

不枉我咁落力去幫你丫下~

我就企喺遠處,等到個女侍應帶左豪仔佢地入去之後...

再慢慢咁行過去...慢慢咁行過去一壽司...

「小姐幾多位?」個女侍應岩岩一行出黎就問一問我。

『丫...一位...』我舉一舉隻食指,又望一望入去...睇下豪仔佢地坐左喺邊...

「一位~請跟我黎~」個女侍應帶住我行入去...

我一路跟住個女侍應行...一路望下望下...望到豪仔佢地坐左喺張二人世界檯...

『呃...我可唔可以坐嗰張丫?』我立即指一指豪仔身後嗰張二人世界檯!

「嗰張丫...都...OK既...」個女侍應諗下諗下咁點點頭...

好似唔係好想俾嗰張檯我坐咁...

一個人坐二人世界檯都唔係好過份姐...

我又唔係要坐張四人檯...

家下係唔係歧視單身先?係唔係唔俾一個人的浪漫先?

唉~不過算啦~反正而家佢又無話唔俾~我都係唔好咁多聲氣~

唔係一陣人地以為我失戀太大打擊到傻左就無謂~

個女侍應帶住我去豪仔佢地身後嗰張二人世界檯...

行到去差唔多到豪仔佢地身邊之時,豪仔望一望住我!

我當然就立即扮晒傻咁望去第二道啦!

呢個豪仔可唔可以醒目D架?!

可唔可以唔好成日望我呀?!

我坐到喺豪仔背後,就立即拎一拎部電話出!Send一Send句“唔好成日望住我!望其他女仔都唔好!淨係望住Kawaii好喇!”

你要知道女仔真係好敏感!

你可能覺得佢成日都只會留意名店入面D衫丫~褲丫~裙下~鞋丫~袋丫~袋丫~袋丫~袋丫咁~

以為佢地就唔知你喺道𥄫緊其他女仔~

你咁諗就真係大錯特錯!

其實D女仔喺留意住店入面D衫丫~褲丫~裙下~鞋丫~袋丫~袋丫~袋丫~袋丫既同時,已經啟動晒身上既感應器!

而身上所有既感應器都對正住你!

只要你有乜風吹草動,對眼唔知望左去邊,佢地都會察覺得到!

好彩既話女神都會開口問下你頭先望D乜~望緊D乜~俾個機會你搵個好聽D既藉口辯駁一下~

唔好彩既話就直接Show Blocked User~

我就豎起對耳仔~留意一下身後既豪仔同Kawaii有乜野動靜~

我豎起左一陣...留意左一陣...

但身後都好似無乜動靜咁既樣...

都係好似好靜咁既樣...

好似一句聲都無出過咁既樣...

點丫?係唔係真係咁無野講丫?

係唔係真係咁悶丫?

係唔係真係咁難搵話題丫?

唉...

我就拎一拎起部電話~Send一Send句“問下人地想食乜~”

過左一陣...

「係…係呢...你想食乜呢?」我聽到豪仔口震震咁問...

唉...問句野可唔可以問得好D?

可唔可以用D親切D又溫柔D又體貼D既詞彙?

雖然我讀得書少,都唔係有好多墨水...

但都唔係差到就咁問一句“你想食乜呢?”掛?

你可以“有無D乜野想食呢?”又或者“對邊種刺身有興趣呢?”又或者“有無邊樣唔鍾意食呢?”又或者“有無對D乜野有敏感呢?”

而唔係一句“你想食乜呢?”咁...柒囉~

仲要口震震添!

問句野都問到口震震咁!俾人既感覺係幾無自信先得架!

「我無所謂架~我咩都食既~」我聽到有把嬌俏既女仔聲由身後傳黎...

呢把聲...呢把嬌俏既女仔聲...一定係出自Kawaii...

唔單止個樣好J...個Body好J...就連把聲都咁好J...

唔怪之得咁夠薑改自己個名做Kawaii啦~

不過都算豪仔好彩喇~Kawaii都係答“我無所謂架~我咩都食既~”~

我記得第一次同皓傑食日本野既時候...佢拎住份Menu問我:「想食乜呢?」

『我無所謂架~我咩都食既~』我帶住微笑望到皓傑實一實咁~

同你出得黎食野丫,就梗係話咩都食架啦~

唔通仲要揀飲擇食咩?印象會唔好架嘛~

而且丫~我仲要睇下你平時有無留意開我鍾意食D乜~又估唔估得中我唔鍾意食D乜~

「嗯~咁...我發板架喇喎~」皓傑就好認真咁望住份Menu諗下諗下~又揀下揀下~

我就眼甘甘咁望住皓傑幫我諗~幫我揀~

望住一個男人...全神貫注咁去為你諗一件事...去做一件事...其實都真係幾幸福...

試問喺呢個世界上,又有幾多人願花時間喺你身上?又有幾多人願花心機心血喺你身上?

每一分...每一秒...每做一個決定...都係為你好...都係為你而做...

所求既唔係有乜野回報…

所求既純粹係想你幸福...

因為...佢愛你...

因為...佢係真心真意咁愛你...

愛…本來就不求回報...

愛…本來就係無私...

但又有幾多人可以愛得不求回報?愛得無私?

望住眼前呢個男人...同我一齊既時間唔係耐...都可以愛得咁不求回報...愛得無私...

係因為第一次同女仔拍拖,所以愛得咁純?

定係佢本身就係咁單純?

我都唔知...我到而家都仲係好似...唔係好清楚...

係我唔去了解佢?

定係我唔肯去面對佢?

我更加唔知...

我淨係知嗰一餐皓傑都叫左好多野~

叫左D我鍾意既~又叫左D我唔鍾意既~

但自嗰次之後,每次出去食日本野,佢都無再叫我唔鍾意食既~

就只會叫我鍾意食既~

我一個人...坐喺張二人世界檯...

一個人...點左D...自己鍾意食既...又點左D...平時好少食既野...平時唔會食既野...自己唔鍾意食既野...

好似話乜野玉子壽司丫...海苔壽司丫...青瓜壽司丫...有D就連個名都唔記得丫...

點解我會點D我唔鍾意食又或者平時唔會食既野...

我都唔知...

我淨係知...好似好想搵返一種感覺...

一種...好耐好耐好耐之前既感覺...失去左好耐既感覺...

第一次皓傑點左D我唔鍾意食既野...

我就專登喺佢面前食一兩舊...皺晒眉咁...睇下佢留唔留意得到...下次仲會唔會點...

又會專登夾佢碟上既野食...我鍾意既野食...

好似係三文魚刺身~海膽~甜蝦~只要皓傑將係我鍾意既野食夾到落自己碟上,我都會夾走佢~放到入自己既嘴仔入面~

我就係要皓傑知道,我鍾意食D乜~

我就係要皓傑下次帶我去食日本野叫多D~點多D~俾晒我食~

呢種感覺...好似好耐都無再出現過...

一種青澀既感覺...

好似初戀一樣既感覺...

雖然皓傑唔係我第一個男朋友...但總係俾到初戀既感覺我...

點解呢?

係因為我係皓傑既初戀情人?

咁唔係應該係皓傑有初戀既感覺,而唔係我?

唔知呢...好奇怪...愛...就係咁奇怪...

我一個人食下食下...食左好多...甜酸苦辣樣樣有...

一個人食野...一個人坐喺道...對面張凳係空既...原來...總會有一點點空虛...

咁多年黎...我真係好少會一個人坐喺餐室裏面食野...

不論係中日意法俄港式茶餐廳都好...

就算真係無人陪,我都只會喺公司既Pantry裏面食下飯盒...又或者自己一個喺屋企叮個杯麵食...

之前喺皓傑既Facebook裏面見到佢Post“一個人的浪漫”既時候,我都無諗過一個人食野係乜野感覺...

而家先知...原來...

皓傑...我又想起你了...

我拎一拎起部電話...開一開個Facebook...

無視晒所有通知...直接撳入去皓傑道...

『都係無更新過...』我望住皓傑個Facebook...

最後更新都仲係停留喺大半年前…

我撳一撳入去皓傑既相簿...碌下...碌下...

好多好多“一個人的浪漫系列”...好多好多都係自己一個影既相...

一個人...有時都真係幾寂寞...

『享受一個人的寂寞...』我望住皓傑影左一張豆腐火腩飯加支青島...

已經係一年前影...

寂寞真係可以享受?

是被虐?還是自虐?

係被虐又好...自虐也罷...都唔係好受...

更莫講話要享受...

我諗...我呢世都唔會學得識...

我一邊繼續食苦澀既刺身...一邊碌下碌下皓傑既Facebook...

睇下皓傑早幾年前寫既感性文...

又睇下皓傑早幾年前影既藝術相...

所有既感覺都係孤孤單單寂寂寞寞淒淒楚楚...

真係岩晒我而家既心情~

真係估唔到...咁耐之前皓傑寫既文影既相,以前都無去留意,今日一睇...咁有感覺~

世事真係奇妙呢~

或者呢D就係叫做冥冥中自有主宰~命中注定~

喺我邊食邊睇皓傑Facebook就快飽到上對小饅頭之時...

「夠唔夠飽丫?」我聽到豪仔把勁無自信既聲線喺背後傳黎...

咦?睇黎差唔多埋單喇喎...

「飽丫~好飽丫~我平時食好少野架咋~」我又聽到Kawaii把嬌俏聲線~

「嗯...咁...咁埋單咯...唔該…」豪仔仲係怕怕羞羞咁~

好~等我提一提醒豪仔先~

我就開返個iMessage~Send一Send句“記得千萬唔好收佢錢!今日全日使費都係你出既!”

過左一陣...

「唔使喇...唔使喇...呢餐我請啦...」我聽到豪仔勁唔好意思咁~

「唔得既~唔得既~我唔慣人地請架~」我又聽到Kawaii扮晒積極咁~

我估Kawaii一定係扮晒積極摷緊個有如百寶袋般既手袋仔~

點解我會知?

因為我都係女仔囉~

每個女仔個手袋就好似哆啦A片...A夢個百寶袋咁,袋仔細細,好似可以載到好多野~又可以好快咁拎到你想拎既野出黎~

但你唔想拎架呢?俾你搵一世都搵唔到~

好神奇呢~

神奇得過明知係摷唔到都要繼續摷?

「真係唔使呢...得架喇...我請啦...」豪仔繼續講...

「唔好呢~要你請唔係咁好既~」Kawaii就繼續摷~(應該係)

等到個女侍應行過我身邊,找埋錢俾豪仔佢地之後...

「咁就多謝喇~」Kawaii勁甜咁講~

「唔多謝...唔多謝...我既...榮幸...」豪仔尷尷尬尬扮有風度咁~

我既榮幸?

又估唔到豪仔識咁講喎~

咁豪仔都算係毒唔晒~

有分加~有分加~

有分加?

車~我加佢分有鬼用咩~

最重要都係睇下Kawaii會唔會加佢分丫嘛~

不過豪仔應做既都做晒喇~我諗唔多唔少都會增加到好感既~

好~都等左一陣喇~我都係時候埋單喇~

『唔該~』我就叫一叫個女侍應黎埋一埋單~

個女侍應拎住張單埋黎:「多謝你四百六十八蚊~」

『唔...』L係丫化?!

我眼都凸埋咁望住張單!

銀碼真係寫住四百六十八!

今次仆街了...點得太多野食...食左成四百幾蚊都唔知...

破產喇...破產喇...