[3/3/2015 22:34]

Major Tom喺十點鐘果陣走左過嚟,企左喺閘口等,一路等,直到望見瑟縮一角既啊樺斷氣。
佢就行左入嚟話:「我講過,我係嚟幫你地既。乖乖地打針,咁咪無事囉。」

聽住Major Tom所講既野,我一笑致之。
依個時侯,大隻佬望一望我,我再點點頭。
大隻佬吶喊一聲:「啊!」就企起身衝向Major Tom。

Major Tom笑一笑就拎起支警槍向大隻佬射左槍:「我都唔想廢晒你兩隻手……」

但係佢萬萬都估唔到除左大隻佬,我同運動姐姐都衝向佢。
我地兩個將Major Tom撲低,我用體重壓住左Major Tom,而運動姐姐就搶走左Major Tom手上既警槍。
港女OL行過嚟,喺Major Tom身上拎走左閘門既鎖匙,仲有Major Tom拎走左既電話。

右肩流血既大隻佬對港女OL話:「個扣既鎖匙啊!」

港女OL「摺」左聲,就搵埋個扣既鎖匙拋左比運動姐姐。
運動姐姐快快手幫大隻佬解完鎖就將個扣扣左去Major Tom手上,同時港女OL都去左開道閘。
見到將Major Tom鎖好之後,我先起番身。

「走啊!」運動姐姐語畢就扶住大隻佬跑落去現時點既大門外。

我地四個就企左喺條彌敦道外面,唔知點做好。

我問運動姐姐:「點啊?去邊?」

運動姐姐諗一諗:「去後面街既既七仔。」

大隻佬指一指我地之前過嚟現時點果條巷仔:「行依到,果邊有西裝佬鎖住。」

當大隻佬同運動姐姐跑左入去既時侯,包尾既港女OL停左喺到話:「唉,其實洗咩驚西裝佬啊,你睇下都無西裝佬追落嚟。」

我:「雖然係咁講,但係西裝佬究竟係咩人我地都未知。我地只係確認左,根本西裝佬就唔係幫Major Tom。」

港女OL「摺」左聲就跟我地跑入去巷仔到。
我地如是者跑完一輪,出番去東方街,行番去轉角位既七仔,入左去休息。
而運動姐姐就喺個冰格到拎左幾包冰同埋急救用品幫大隻佬止血。
訓左喺地既大隻佬對我笑左笑話:「你……係……得既。」

我嘆左口氣,擰擰頭話:「唉,係啊樺死之前講我知……」

我喺個風褸袋到拎左張紙仔出嚟,show左張紙出嚟,上面寫住啊樺既字跡:

嘿,估唔到我要死。
事先表明,我唔信Major Tom,疑點太多。
雖然我唔知我之後會點,但求唔好死得太難睇就得啦。
Anyway我比張紙仔你係想話你知,我覺得出面既西裝佬係假既。
由頭到尾佢地一眼都無望過嚟,我諗係Major Tom求奇搵幾個途人,同佢地著左西裝同帶左頭盔。
如果你想走可以博一博。
唔好信我真係驚啊,我好堅強架:)
再見啦。

一路幫大隻佬包紮緊既運動姐姐睇完張紙仔開始眼濕濕流眼淚。
大隻佬男人老狗都流左幾滴馬尿,至於港女OL都無再出聲。

運動姐姐問:「幾時……比你?」

我:「佢岩岩發癲果陣比我既。」

一聽到我依句港女OL終於喊左出嚟話:「啊樺,對唔住啊!」

依一晚我地就喺依間充滿淚水既七仔過……