Ch 10 ~ 韻喬復仇記 Part 5(連載日期:2022/01/01)

(三平台10萬點擊次加更,多謝大家喺2021年8-12月嘅支持,如果唔係都唔會喺除夕做到呢個咁重要嘅里程碑)

喺見到堆茄醬之後,韻喬好快就諗到一個idea

“呀,不如今次叫個花心佬幫我開茄醬,然後一個唔小心,就成支跌落個衰人件衫上面都好喎,睇你個衰人以後仲玩唔玩我,玩唔玩其他女仔!”。

於是,今次韻喬就拎住一樽茄醬,然後扭鬆個蓋,走到坐喺天殷對面嘅俊軒面前,道「林俊軒同學,我想問你可唔可以,幫我同李天殷同學打開支茄醬呀?」

同頭先一樣,俊軒唔為意到韻喬面上黑心嘅微笑,於是二話不説就話「可以呀!」

「唔該你」於是韻喬就遞上番茄醬,但喺遞上去俊軒手上嘅時候,韻喬好“唔小心咁”,將支茄醬反轉,再鬆手跌落俊軒嘅手上。

然後因為個蓋鬆咗嘅關係,裏面嘅茄醬順勢,全部流咗落去俊軒件純白色嘅校服上面。

「小軒、小喬!小心呀!」「Shit!」就算天殷反應再快都好,大家都阻止唔到呢件悲劇嘅發生。

韻喬於是就扮哂嘢咁,喺自己個裙袋同埋其他同學度,拎紙巾畀俊軒抹身。

「哎呀,唔小心將支茄醬倒咗落你度添!」韻喬當然繼續扮嘢對俊軒講「真係對唔住呀俊軒!要唔要拎水畀你抹下件校服呀?」

同時間俊軒都已經開始清理身上嘅茄醬,不過都好似無補於事。

面對住今日連番嘅情況,相信再好脾氣嘅人,都未必忍到一個上晝,就已經兩次畀同一個人整到。

俊軒於是一邊清理,一邊對韻喬大叫「張韻喬!!頭先我就可以當係無情力啦,但係今次我肯定你係特登整我咖啦!?」

畀俊軒閙緊嘅韻喬一句聲都冇出,然後仲用一臉無辜嘅眼神,望住天殷同禮謙,凝造一個俊軒蝦韻喬嘅場面。

當然,場面都突然之間變得非常尷尬,連坐喺附近食飯嘅同學,都開始望過黎呢邊,然後再食花生。

面對呢個尷尬情況,同埋要控制住俊軒嘅情緒,於是禮謙就話「唉呀軒少呀,你冷靜少少先啦,可能小喬真係唔小心咖遮。」

不過俊軒依然都係好嬲「而且呀,韻喬同學份人平時都咁nice,點都唔可能會咁衰專登玩你呀!?」

夾喺俊軒同韻喬之間嘅天殷,都加入為韻喬辯解,同時冷靜一下俊軒嘅情緒「係囉小軒,小喬份人都唔係啲小氣鬼黎嘅,你就唔好發咁大脾氣啦,你會嚇到小喬同其他同學咖!」

當然,天殷心裏面都覺得,今次都係韻喬要向俊軒報仇嘅玩意,但又唔想佢地兩個喺度繼續針鋒相對。

於是就提出分開佢地兩個「呃…禮謙同學啊,麻煩你就同小軒佢去一去洗手間,同佢整理一下件校服啦!」

「好嘅殷殷!」「唔該……」天殷講唔該嘅時候,塊面都係紅哂。

而依然好嬲、握實拳頭嘅俊軒,就跟住禮謙去洗手間整理一下校服,餐枱就剩返天殷同韻喬兩個繼續食飯。
 
天殷其實都知道韻喬咁做,係刻意向俊軒報仇,但覺得今次韻喬玩得太大,於是就平心靜氣咁同韻喬講

「喬喬呀,我其實都好知道你嘅初吻,就因為小軒嘅大話,就咁冇咗而好唔開心,所以想向小軒報復。」

韻喬聽到之後咩都冇講,只係繼續聽天殷講嘢「但係,就正如之前我喺電話度同你講過,呢度始終係學校黎,報仇還報仇,但如果去得太過分嘅話,呢件事就可能會穿煲咖啦……」

「而且,當年都係學校睇好你嘅將來,所以先要請你由真光過黎讀,而且你又有咁多獎,你都唔想喺Form 5先黎因為呢啲事,而畀人踢出校咖嘛!」

「殷殷呀!」韻喬已經開始想反駁,但係天殷就繼續講……

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿