Ch 14 ~ 入院 Part 1(連載日期:2022/03/16)

喺李家嘅座駕上面,韻喬嘅情況越來越辛苦,而且面色就更加蒼白。此時天殷已經畀韻喬嚇到花容失色......

「喬喬你點呀?係咪好辛苦呀?」韻喬於是就點點頭話「有少少呀,而且個人好攰好暈呀!」

天殷喺聽到韻喬嘅回應就更加緊張,於是同司機講「司機呀,麻煩你可唔可以開快少少阿?因為我同學依家好唔舒服,要盡快送到急症室」

「知道啦,小姐」李家嘅司機於是都揸快少少,務求可以喺最短時間内將韻喬送到去醫院。

好在嘅係,佢地幾個好快就到咗律敦治醫院嘅急症室,首先去到嘅天殷,就先將韻喬帶去分流站見姑娘。
 
「你好呀同學,請問有咩可以幫到你地咖?」

「阿…姑娘唔該,我個同學佢依家發緊高燒,頭先喺屋企探過熱燒到41.8度,而且面色好蒼白好辛苦咁,麻煩你地可以幫佢做檢查嘛?」天殷非常焦急咁,一次過講哂上面嘅説話。
 
分流站嘅護士於是就轉對蒼白嘅韻喬講「同學,你依家係咪好辛苦呀?」「有少少」韻喬點點頭回答道。

姑娘於是就話「唔緊要,依家我地先幫你量一量體溫先。呃,你地兩個男仔麻煩喺出面等一陣呀,唔該。」「唔好意思呀姑娘」

「好,唔該」韻喬回答。而俊軒同禮謙就好唔情願咁出返去等韻喬,但俊軒就將裝住行李嘅袋,留畀天殷處理。

護士就即刻用探熱器同韻喬探耳仔,結果就梗係好快都知道「42.1度,有燒。」於是護士都安排發燒嘅韻喬,坐喺指定位置。
 
「嗱!體溫又高咗啦你睇下,小喬,頭先你仲喺度死撐話自己冇事!依家就真係出哂事啦!」天殷擔心到想喊咁滯。

「對唔住呀,殷殷,你地唔好嬲我啦……」韻喬試圖反過嚟安慰天殷,不過天殷依家都冇乜心情「得啦,有咩之後先再講啦,最緊要係你人冇事先!」

「同學,麻煩借一借你個身份證嚟睇下,唔該」護士一邊開file一邊問韻喬一啲基本資料,方便之後嘅醫護人員跟進「請問你嚟急症室之前,自己有冇睇過醫生?」
 
「今朝早有睇過醫生。啦,我張身份證」韻喬一邊答,一邊喺銀包拎出自己張身份證,然後遞到姑娘手上

「唔該哂。好啦,同學,麻煩等陣你拎埋個file出去繳費處交錢,然後等叫名見醫生。」

「喺見醫生嗰陣,將事情話哂畀醫生聽就可以咖啦」護士做好韻喬個file後就吩咐兩位。

「唔該姑娘!」天殷同韻喬道,之後就離開分流站去交急症室費用,再去會合喺外面等緊嘅俊軒同禮謙。

喺呢個時候,俊軒同禮謙都分別同自己屋企人,交代返遲返屋企嘅原因。
 
「所以依家韻喬同學就要喺度等見醫生?」禮謙喺坐低之後就問。

「嗯,不過今日都唔知道要等幾耐」天殷一邊喺wechat上,同張太交代韻喬入院嘅事,一邊回答禮謙。
 
「咁小喬,你依家仲有冇好唔舒服呀?」坐喺韻喬隔離嘅俊軒,非常溫柔咁問韻喬「我仲有少少啦,不過都好多謝你地關心我」韻喬點點頭同時感謝

「唔使客氣啦,大家都係一場同學吖嘛,問候一下都好應該嘅」韻喬今次冇再回答俊軒,只係塊面好紅咁望住對方。

不過好在,今日醫院嘅急症室都唔算太唔多人,無意識咁挨落俊軒膊頭度嘅韻喬,只係等咗45分鐘左右,就可以見醫生。喺廣播叫出「張韻喬請到3號房」之後,天殷就扶住韻喬行去3號房,然後自己就坐喺出面等韻喬。

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿