Ch 14 ~ 入院 Part 3(連載日期:2022/03/21)

陳醫生同韻喬以及姑娘講完之後就離開診症室,但係喺陳醫生一打開布簾嘅時候,就見到憂心忡忡嘅天殷企咗喺度。

原來,一直非常擔心韻喬情況嘅天殷,一直就企喺布簾外面,希望可以知道韻喬嘅情況。
 
「請問妹妹你係….病人嘅同學?」

「係……係呀,醫生呀。我想請問呢…張同學佢依家嘅情況到底如何呀?唔該」天殷非常誠懇咁問陳醫生,當然舉止都變得比起喺學校更加優雅,就係一個典型嘅富家公主一樣。
 
「你好呀同學,我叫陳醫生。張同學佢…我地依家懷疑佢有急性肺炎,需要留院觀察,但係喺咪肺炎就要等X光片出咗之後先知道」陳醫生回答道......

「所以呢幾日,你同你嘅同學都可能要辛苦少少,幫手照顧張同學嘅嘢,由其學校功課方面嘅事。」

「至於其他嘅嘢,例如日常飲食,又或者起居用品嘅話,病房裏面嘅同事會好樂意幫手。喺上到病房之後,如果你地有任何疑問嘅話,就直接問佢地就得咖啦,佢地都會好樂意幫手」

「好嘅,唔該醫生。」天殷點點頭表示道謝,而陳醫生就去救助下一位病人。
 
再過多冇耐,病房助理就推住輪椅,安排韻喬去觀察病房,當然天殷、俊軒同禮謙都跟埋一齊過去。

喺去到韻喬嘅病床之後,因為韻喬需要即刻去照X-光片,所以剩地佢地三個暫時喺病房裏面等,同時都幫韻喬整理喺醫院需要用嘅物品。
 
經過檢查同醫生分析韻喬嘅情況之後,醫生認為韻喬嘅情況都唔係太好,於是就直接安排韻喬去内科病房。

上到内科病房過後,喺病房當值嘅陳姑娘,就開始同佢地幾個,簡單介紹張病床同其他注意事項……

「張同學,病床嘅左手邊有個遙控,可以調較張床嘅斜度,等你日頭坐喺度嘅時候,可以舒服少少;右邊就調校張床本身嘅高低。喺旁邊就有個call bell,如果有咩需要或者覺得辛苦嘅話,就直接撳落去,姑娘就會入嚟睇下你咩事,甚至需要時醫生都會入嚟。」

「而喺床嘅左手邊,有個櫃仔可以裝私人物品。不過如果你行開去洗手間或者抹身嘅話,就記得一定要鎖好,或者將銀包、電話等等貴重物品跟身,費事病房裏面有人偷嘢。」

「至於喺床頭嘅牆上面,有幾個插蘇,除咗寫住[緊急]同[儀器專用]嘅唔用得外,其他都可以畀你叉手提電話或者奶媽用。另外都有個閲讀燈,如果夜晚要睇書而病房燈已經熄咗嘅話,就可以用」

「另外床尾有張枱,係畀病人你食飯或者做功課用。同時提醒一下我地派飯嘅時間會係早上6點、中午11點、下晝5點同宵夜夜晚8點,而醫生會大概喺8點、2點同8點都會巡房,所以呢啲時間就盡量唔好行開啦」

「另外我地病房嘅探病時間,係上晝嘅11點-1點,同埋下晝4:30-7:30,其他時間謝絕探訪。大致上我要同大家交代嘅就係咁,如果有咩想問或者有咩事,就請撳call bell叫姑娘嚟幫手啦。」

「知道啦….唔該陳姑娘」陳姑娘一口氣講完一大堆嘢,結果搞到韻喬佢地都差少少頭暈。
 
「救命呀,醫院呢度嘅規矩真係多!個姑娘一次過講咗一大堆,我都都差少少記唔哂」天殷完全投哂降咁講。

「我都覺得呀,真係要打醒十二分精神呀,頭先隨時仲快過我地做Listening添呀」俊軒額頭滿頭大汗,顯然都聽到好辛苦。

「但係我地為咗韻喬同學,冇辦法啦!始終如果我地唔熟病房規矩嘅話,我地幾個都有可能會撞板呢」禮謙道。

韻喬見到大家咁嘅樣就好唔安樂,都唯有再一次表示歉意「其實都係我唔好,所以先會搞到依家咁,真係好對唔住大家」

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿